Żywienie roślin - rola wybranych pierwiastków

Głównym celem stosowania nawozów jest osiągniecie wysokich oraz jakościowo dobrych plonów roślin bez ujemnego oddziaływania na otaczające środowisko. Cel ten można osiągnąć poprzez dokładne poznanie potrzeb pokarmowych roślin i nawożonych gleb, stosując zasady chemii rolniczej.

 

Chemia rolnicza - 4 podstawowe prawa żywienia roślin

 1. prawo minimum, według którego wysokość plonów roślin zależy od składnika pokarmowego występującego w glebie w najmniejszej ilości,
 2. prawo zwrotu wyprowadzonych z gleby składników pokarmowych wraz z plonami roślin,
 3. prawo pierwszeństwa wartości biologicznej plonów roślin,
 4. prawa ograniczenia do minimum straty składników pokarmowych z nawozów w wyniku procesów wymywania, przechodzenia do atmosfery i uwstecznienia.

 

Nawożenie roślin sadowniczych

Nawożenie roślin sadowniczych, podobnie jak i innych grup uprawnych, opiera się na znajomości trzech zasadniczych elementów: zawartości składników pokarmowych w glebie i w liściach oraz plonowania lub wyglądu roślin.

 

Nawożenie roślin drzewiastych

W przeciwieństwie do roślin zielnych, u roślin drzewiastych brak jest często korelacji między tymi trzema elementami. Uniemożliwia to precyzyjne określenie potrzeb nawozowych.

Brak korelacji jest między innymi wynikiem:

 • głębokiego korzenienia się roślin i możliwość korzystania ze składników znajdujących się w głębszych poziomach i warstwach glebowych,
 • zdolności wykorzystywania trudniej przyswajalnych form składników pokarmowych,
 • gromadzenia składników w korzeniach, pniach i gałęziach, jak również odprowadzenia części składników do gleby z opadającymi liśćmi,
 • opóźnienia reakcji na nawożenie, mierzonej intensywnością wzrostu lub plonowania,
 • modyfikującego wpływu podkładki lub wstawki na wzrost i plonowanie drzew,
 • zróżnicowania właściwości fizycznych i chemicznych gleb w sadzie w zależności od systemu pielęgnacji gleby w sadzie (np. herbicydowe i murawy).

Specyficzność roślin sadowniczych utrudnia często interpretacje wyników analiz chemicznych i może prowadzić do błędnego opracowania zleceń nawozowych.

 

Nawożenie dolistne

Aby zniwelować skutki błędnej interpretacji i opracowania prawidłowego programu odżywiania sięgamy po drugi bazowy system nawożenia roślin - nawożenie dolistnie.

 

Czym jest nawożenie dolistne?

Nawożenie dolistne jest nawożeniem tzw. interwencyjnym, co oznacza że w przypadku wystąpienia objawów braku jakiegokolwiek składnika na liściach należy wykonać oprysk nawozem dolistnym w celu otrzymania jak najszybszego efektu (nawożenie dolistne mocznikiem- przy oprysku mocznikiem, 50% azotu wnika w liście już po 4 godzinach, a w 70% po 8 godzinach).

Większość nawozów dolistnych używana jest w formie soli (np. siarczany Fe, Mg, Mn, Cu, Zn) rozpuszczonych w wodzie lub w formie łatwiej przyswajalnych chelatów.

 

Nawożenie dolistne - kalendarz oprysków

Opryski nawozami dolistnymi wykonuje się w następujących terminach:

 • opryski nawozami po kwitnieniu (większość nawozów dolistnych),
 • opryski nawozami jesienią (mocznik 4-5%),
 • opryski nawozami przed zbiorem owoców (chlorek lub azotan wapnia 0,5-1%),
 • opryski nawozami zimą( siarczan miedzi 0,5%),
 • opryski nawozami przed pękaniem pąków (siarczan miedzi 0,5%),
 • opryski nawozami przed pękaniem pąków kwiatowych ( siarczan cynku 1-3%).

Chelaty zawierają pierwiastki mineralne obudowane cząsteczką organiczną, co zwiększa ich przyswajalność. Mikrochelaty mogą występować w postaci proszkowej lub płynnej - stosowanym najczęściej w stężeniu od 0,3-1%.

 

Efektywność nawożenia dolistnego

Nawozy dolistne bogate są w minerały, a także mikroskładniki, które są pobierane przez rośliny w śladowych ilościach, jednak ich niedobór może negatywnie wpłynąć na plonowanie. Poniżej prezentujemy efektywność nawożenia roślin wpływającą na poprawę jakości plonów przy standardowych problemach niedoboru danego składnika.

 

Efektywność nawożenia azotem

N (Azot) - nawożenie dolistne mocznikiem przed kwitnieniem lub w czasie kwitnienia przedłuża okres przydatności pyłku i zdolność kwiatów do zapylenia. Powoduje lepsze zawiązywanie owoców, czyni kwiaty bardziej wytrzymałe na przymrozki. Nawożenie w okresie intensywnego wzrostu pędów i zawiązków owocowych sprzyja zawiązywaniu owoców, a nawożenie po zbiorach jest wskazane przy obfitym plonowaniu, gdyż wzmacnia pąki kwiatowe na rok przyszły, przedłuża fotosyntezę i zwiększa wytrzymałość drzew na mróz.

 

Efektywność nawożenia magnezem

Mg (Magnez) - nawożenie dolistne siarczanem magnezu jest potrzebne w przypadku objawów niedoborów magnezu na starszych liściach (chloroza z przebarwieniami do koloru czerwonego na liściach czereśni) lub przy niedoborach wykazanych podczas analizy gleby.

 

Efektywność nawożenia żelazem

Fe (Żelazo) - nawożenie dolistne żelazem w postaci siarczanu żelaza, cytrynianu żelaza, jest konieczne w wypadku wystąpienia tzw. chlorozy wapiennej, czyli żółknięcia młodych liści na wierzchołkach długopędów przy wyraźnie zaznaczonych zielonych nerwach. Szczególnie wrażliwe na chlorozę są grusze (szczepiona na pigwie, truskawka i jabłoń są narażone na glebach rędzinowych, brunatnych i czarnoziemach o dużej zawartości węglanu wapnia (15%), fosforu i materii organicznej. Chloroza wapienna może być spowodowana oprócz braku „aktywnego żelaza” w liściach drzew niedoborem cynku lub manganu, co wynika z antagonizmu jonów.

 

Efektywność nawożenia fosforem

P (Fosfor) - nawożenie dolistne fosforem poprawia jędrność i wybarwienie jabłek.

 

Efektywność nawożenia borem

B (Bor) - dolistne nawożenie borem sprzyja gładkości i kształtność owocu, wykonuje się je nawozem jednoskładnikowym w stężeniu 0,2,-03%.

 

Wapnowanie - efektywność nawożenia wapnem

Ca (Wapń) - nawożenie dolistne azotanem wapnia lub chlorkiem wapnia 3-4 krotnie poczynając od lipca aż do 2 tygodni przed zbiorem owoców. Przeciwdziała to występowaniu gorzkiej plamistości oraz przedłuża czas przechowywania owoców. Stężenie cieczy roboczej powinno wzrastać od 0,3% w lipcu do 1% we wrześniu a dla odmian z szorstką skórką i 0,5 % dla odmian z gładką skórką. Skuteczniejsze od chlorku i saletry są nawozy dedykowane z dodatkami wspomagającymi. Opryskiwanie może być zastąpione moczeniem owoców po zbiorze w roztworze wodnym chlorku wapnia przez kilka minut.

 

Efektywność nawożenia cynkiem

Zn ( Cynk ) - nawozi się dolistnie cynkiem stosując nawóz jednoskładnikowy lub dedykowany na bazie siarczanu cynku w stężeniu 1-3% przed pękaniem pąków kwiatowych aby zapobiec chlorozie wapiennej i wystąpieniu objawów niedoboru tego składnika.