W jakich temperaturach pryskać? | Blog Sklepfarmera.pl

Oprysk herbicydami to jeden z głównych zabiegów ochrony roślin przed chwastami. Jego skuteczność zależy od kilku czynników, z których najważniejsze to: wybór składnika aktywnego oraz warunki atmosferyczne przed, w trakcie i po zabiegu. Aura rzadko bywa optymalna, zwłaszcza późnym latem i jesienią, a zabiegi są często podejmowane w „oknie pogodowym”, czyli w krótkim czasie występowania korzystnych warunków pogodowych. Dlatego warto wiedzieć, w jakiej temperaturze najlepiej działają poszczególne grupy preparatów.

Jakie temperatury stosowania środków ochrony roślin są optymalne?

Monitorowanie temperatury podczas zabiegów ochrony roślin jest szczególnie ważne wczesną wiosną, kiedy to możliwe są zbyt niskie temperatury, podczas których wybrany środek nie będzie skuteczny. Istotną rolę odgrywa wówczas tzw. minimalna temperatura. Ustala się ją dla danego składnika aktywnego lub grupy chemikaliów. Najlepiej jednak opryski wykonywać w optymalnej temperaturze, kiedy to ich działanie jest najskuteczniejsze. Ważna jest również wilgotność powietrza i gleby, a także opady, które mogą wypłukać preparat.

 

Każdy rolnik powinien monitorować uprawę i reagować na zmieniające się warunki na polu.

 

Znaczenie warunków atmosferycznych dla skuteczności zabiegu

Częstym błędem popełnianym przez plantatorów jest niedoszacowanie wpływu temperatury na skuteczność zabiegu. Jest to zwykle spowodowane nieprawidłowym lub niedokładnym zapoznaniem się z etykietą (specyfikacją) środka. Informacja o warunkach, w jakich należy stosować konkretny preparat, aby jego działanie było skuteczne, a jednocześnie nieszkodliwe dla rośliny, jest niezwykle ważna, dlatego należy na nią zwrócić szczególną uwagę.

Pierwszym parametrem, na którym należy się skupić, jest minimalna temperatura stosowania herbicydów, czyli temperatura powietrza lub gleby, która – aby oprysk na chwasty był skuteczny – powinna utrzymywać się przez co najmniej kilka godzin dziennie (przez 7 dni po aplikacji).

Optymalna temperatura dla większości herbicydów to 10-25°C. Wiosną szczególną uwagę zwraca się na minimalną temperaturę, która w zależności od substancji aktywnej jest niższa niż w przypadku fungicydów, a w niektórych przypadkach nawet bliska 0°C.

 

Zachowanie się substancji aktywnej w ekstremalnych warunkach atmosferycznych uwarunkowane jest zarówno mechanizmem jej działania, formulacją preparatu, zaplanowaną dawką cieczy roboczej na hektar, jak też rodzajem użytych opryskiwaczy.

 

Stosowanie preparatów w zbyt niskiej temperaturze

Niskie temperatury nie są sprzymierzeńcem herbicydów. Stosowanie preparatów w zbyt niskiej temperaturze zmniejszy ich skuteczność – ciecz robocza słabiej się będzie rozpuszczała, co w konwencji może doprowadzić do nikłego działania preparatu, a nawet do tego, że środek w ogóle nie wpłynie na chwasty!

Stosowanie środków ochrony roślin w zbyt niskiej temperaturze również może mieć niszczący wpływ na plony. Najczęstszym skutkiem ubocznym jest zahamowanie wzrostu nasion dzięki synergicznemu działaniu składnika aktywnego i niskiej temperatury.

W przedwschodowej ochronie zbóż przed chwastami, gdy stosuje się preparaty doglebowe, najważniejsza jest temperatura i wilgotność gleby. Aby użyty oprysk na chwasty był skuteczny, temperatura powierzchni powinna być wyższa od minimalnej temperatury wschodu chwastów. W niższych temperaturach chwasty nie będą kiełkować i dlatego zabieg będzie nieskuteczny.

Skutki wysokich temperatur

W sytuacji, gdy wysoka temperatura stosowania herbicydów towarzyszy niskiej wilgotności powietrza, może dojść do bardzo szybkiego odparowywania wody oprysku z powierzchni liści i krystalizacji substancji czynnej na ich powierzchni, co utrudnia jej wnikanie do wnętrza tkanek rośliny i obniża jej działanie.

Środki chwastobójcze - temperatura oprysku | Blog Sklepfarmera.pl

Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza aktywują u rośliny mechanizmy obronne przed suszą, zwłaszcza wytwarzanie grubszej warstwy nabłonka na liściach, co zapobiega wnikaniu związków chemicznych do liści. Co więcej, w wysokiej temperaturze może dojść do odparowania substancji czynnej, jej ponownego skroplenia, a następnie przeniesienie na odległość nawet kilkadziesiąt metrów od miejsca wykonania oprysku – na uprawy, które mogą być wrażliwe na określoną substancję czynną. Może nawet doprowadzić do ich całkowitego zniszczenia.

Znaczenie opadów

Drugim najważniejszym zabiegiem mającym wpływ na skuteczność środków fitosanitarnych jest wilgotność gleby i opady atmosferyczne podczas zabiegu. Pierwsza jest szczególnie ważna dla skutecznego działania herbicydu w glebie. Brak wody w glebie utrudnia przenoszenie substancji aktywnych do liścieni i rozwijających się korzeni, a suche podłoże silnie adsorbuje cząsteczki składnika aktywnego herbicydu, ograniczając jego działanie. Ponadto, susza spowalnia rozwój chwastów oraz rozkłada w czasie ich powstawanie. Prowadzi to często do konieczności dodatkowej kontroli chwastów.

Intensywny lub długotrwały deszcz, szczególnie krótko po oprysku, często zagraża skuteczności zabiegu. W przypadku preparatów doglebowych, wchłoną składniki aktywne do gleby, poza zasięgiem korzeni chwastów. Z kolei w przypadku zabiegów dolistnych deszcz może wypłukać ich związki aktywne w głąb gleby, całkowicie niszcząc przy tym zabieg.

Jednym z elementów prawidłowego i skutecznego postępowania jest znajomość wpływu takich czynników, jak warunki pogodowe i temperatura stosowania herbicydów. Dlatego ważne jest, aby przed natryskiem zapoznać się z etykietą i instrukcją stosowania preparatu. Teraz stało się to znacznie łatwiejsze dzięki platformom internetowym, które pomagają rolnikom w ich działalności.

W jakiej temperaturze najlepiej działają poszczególne herbicydy zbożowe?

Odchwaszczanie zbóż ozimych wiosną należy przeprowadzać możliwie wcześnie, ponieważ chwasty dwuliścienne najskuteczniej zwalcza się od fazy kiełkowania do wytworzenia 5–6 liści. Jest to istotne również z innego powodu. Wykonanie oprysku w młodszych fazach rozwojowych chwastów, pozwala na zastosowanie niższych z zalecanych dawek, zaś herbicydów zwalczających starsze chwasty jest niewiele, w dodatku skuteczne działanie wykazują tylko w maksymalnych zalecanych dawkach.

Temperatura działania herbicydów zbożowych jest zróżnicowana, dlatego należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami stosowania poszczególnych preparatów. Przykładowo, w produkcie Huzar Activ Plus treści znajdujące się w karcie charakterystyki (i/lub etykiecie) informują rolnika nie tylko o zakresie temperatur stosowania oprysku , tj. 5-25°C, ale również o tym, że środek wnika do rośliny w ciągu dwóch godzin od zastosowania. Po tym okresie opady nie wpływają na działanie herbicydu Huzar Activ Plus.

 

Ochrona zbóż - oprysk na chwasty | Blog Sklepfarmera.pl

Wpływ temperatury na działanie fungicydów

Niestety większość etykiet środków ochrony roślin nie zawiera informacji o zakresach temperatur, w których są najbardziej skuteczne. Optymalna temperatura do przeprowadzenia zabiegu fungicydowego wynosi na ogół od 12 do 20°C. Gdy np. jest ona zbyt niska, skuteczność preparatu może być znacznie zmniejsza. Ponadto, środek stosowany w tych warunkach charakteryzuje się wolniejszym tempem reakcji chemicznych i wolniejszym przebiegiem procesów fizjologicznych w komórkach roślinnych. Należy jednak zauważyć, że każdy składnik aktywny ma nieco inny ustalony zakres. Na przykład te z grupy triazoli są skuteczne w temperaturach powyżej 12°C.

Jest to również podane na etykiecie instrukcji fungicydu Tilmor 240 EC, który zawiera dwa aktywne składniki z grupy triazoli: protiokonazol i tebukonazol. Stosuje się go wiosną od rozwoju pędu głównego do fazy pąkowania (BBCH 30-57). Aplikowanie tego środka wpływa również na regulację pokroju i usztywnienie roślin, dzięki czemu ryzyko wylęgania jest zminimalizowane, a skrócony łan dojrzewa równomiernie. Fungicyd ten niweluje takie choroby jak: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń oraz mączniak rzekomy.

Optymalne warunki wykonywania zabiegów dolistnych

Temperatura powietrza w momencie stosowania nawozu powinna wynosić około 15-16°C, dopuszczalna granica to 25°C. Temperatura cieczy roboczej nie powinna być niższa niż 12°C, natomiast w przypadku oprysku wykonywanego podczas niższych temperatur niż to wskazano (co, oczywiście jest niewskazane), temperaturę cieczy należy dostosować do temperatury otoczenia.

 

  • Optymalna wilgotność powietrza 60–80%.

Jeżeli zabieg ma być wykonywany w warunkach niższej wilgotności, należy stosować typy preparatów łatwo przyswajalnych i bezpiecznych dla roślin – chelaty lub aminochelaty (posiadające aminokwasy, głównie glicyny – np. nawozy Amino Ultra). Wysoka wilgotność względna powietrza sprawia, że ​​płyn dłużej utrzymuje się na powierzchni rośliny, dzięki czemu nawóz lepiej wnika w roślinę i poprawia skuteczność zastosowanych mikroelementów. Stosując tego typu nawozy trzeba pamiętać, że działają one tylko w określonych temperaturach, zaś sole proste są bardziej odporne na temperatury.

 

  • Optymalna temperatura powietrza 12–20 °C (dolna dopuszczalna temperatura od 4°C, górna wynosi 25°C).

Nawozy dolistne często są mieszane z różnymi i środkami ochrony roślin. Jest to dozwolone, ale trzeba zachować szczególną ostrożność – temperatura jest w takim przypadku bardzo istotna - dlatego tak często powtarzamy, że wykonywanie zabiegu zgodnie z informacjami podanymi na etykiecie, w tym temperaturze, w której pestycyd zaczyna działać, to podstawa! Co więcej, informacje zamieszczone w kartotece dotyczą nie tylko zakresu temperatur, w których substancja aktywna jest skuteczna, ale także temperatury, w której można bezpiecznie przeprowadzić zabieg na roślinie.

W temperaturach nieoptymalnych ekstrakcja składników z roztworu ulega spowolnieniu, w wyniku czego zmniejsza się skuteczność zastosowanej kompozycji. W temperaturach powyżej 25°C wzrasta ryzyko uszkodzenia tkanek roślinnych przez zbyt szybkie parowanie wody z roztworu zastosowanego na liście. Ponadto, podczas zabiegu (zwłaszcza drobnokroplistego) przeprowadzonego w wysokiej temperaturze i przy niskiej wilgotności powietrza, znaczna ilość cieczy opryskowej nie dociera do roślin w wyniku parowania.

 

Oprysk roślin | Blog Sklepfarmera.pl

 

  • Umiarkowanie słońce

Opryski warto wykonywać przy minimalnym nasłonecznieniu (zachmurzenie, późne popołudnie itd.). Silne promienie słoneczne w trakcie zabiegu może uszkodzić roślinę.

 

  • Słaby wiatr

Nie należy przeprowadzać oprysków przy wietrze znoszącym krople (bezwzględnie stosujemy się do przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości wiatru w zabiegach ochrony roślin).

 

  • Optymalna temperatura wody do przygotowania roztworu wynosi od 12 do 20°C.

Ten parametr jest szczególnie ważny dla prawidłowego przygotowania roztworów (np. rozpuszczanie produktów stałych, homogenizacja roztworów). W czasie upałów najlepszą porą na spryskiwanie upraw agrochemikaliami jest późne popołudnie lub wieczór i noc – aż do pojawienia się widocznej rosy. Ponadto, wieczorem kończy się lot zapylaczy, wiatr zwykle ustaje, a tym samym prawdopodobieństwo znoszenia cieszy roboczej jest znikome.

 


Podsumowując, temperatura stosowania herbicydów i innych środków ochrony roślin jest jednym z ważniejszych aspektów, jeśli chodzi o skuteczność zabiegu. Co więcej, biorąc pod uwagę kryterium skuteczności oprysku, należy koniecznie zmierzyć temperaturę bezpośrednio przy gruncie, na polu i na liściach. Temperatury na termometrach za oknem nie są miarodajne, ponieważ często pokazują o kilka stopni więcej, niż przy pomiarze nad ziemią.