Czym są adiuwanty? Preparaty nazywane adiuwantami | Blog Sklepfarmera.pl

Stosowanie herbicydów, czyli środków chwastobójczych, może być ograniczone przez różne czynniki poboczne, które nie zawsze uwzględnia się przy sporządzaniu mieszanki do oprysku. Twardość wody lub obecność w niej innych substancji i pestycydów, może wpłynąć negatywnie na przebieg reakcji chemicznych, finalnie zmniejszając efektywność preparatu. W celu neutralizowania wszystkich nieprzewidzianych czynników, stosuje się specjalistyczne substancje wspomagające - adiuwanty. Dzięki nim kuracja herbicydowa jest skuteczniejsza i wydajna.

Adiuwant – zastosowanie oraz rezultaty

Wspomagacze, czyli adiuwanty, stosuje się w rolnictwie, aby umożliwić jak najlepsze działanie preparatom chwastobójczym. Zarówno jakość wody, stan sprzętu przeznaczonego do oprysków, wielkość oraz szybkość wchłaniania się kropli mieszanki, jak i warunki atmosferyczne, mogą mieć wpływ na finalny efekt kuracji herbicydowej. Ze względu na skład chemiczny, adiuwanty dzieli się na preparaty modyfikujące - czyli środki kondycjonujące stan wody oraz aktywujące, których zadaniem jest ułatwienie przenikania substancji do tkanki roślin. Adiuwant aktywujący może zarówno wpływać na zmniejszanie napięcia powierzchniowego preparatu, dzięki czemu jest lepiej wchłaniany przez roślinę (surfaktant), jak i zwiększać przyczepność cząsteczek do powierzchni chwastów, za sprawa dodatku olejów mineralnych i roślinnych (adiuwant olejowy).

Mechanizm działania adiuwanta

Zadaniem adiuwantów jest zapewnienie wsparcia dla działania herbicydu. Oznacza to, że stosowany wspomagacz, będzie uczestniczył w polepszaniu warunków działania substancji, na każdym etapie jej stosowania. Znając potencjalne zagrożenia dla efektywności kuracji chwastobójczej, można dobrać konkretny rodzaj adiuwanta, lub też zdecydować się na adiuwant wielofunkcyjny. Środek pozwoli zmiękczyć wodę oraz będzie neutralizował substancje, które mogą negatywnie wpływać na przebieg reakcji. Działanie adiuwantów obejmuje także utrzymywanie odpowiedniej gęstości i lepkości mieszanki, aby lepiej utrzymywała się na roślinie. Wreszcie - reguluje napięcie powierzchniowe kropel substancji, tak by utrzymywały się odpowiednio długo na szkodnikach. Adiuwant ogranicza parowanie oraz spowalnia przenikanie cieczy w głębokie warstwy gleby, zapobiegając przedostawanie się pestycydów do wód podziemnych. Wspomagacze mogą także umożliwiać bezpieczne mieszanie herbicydów z nawozami.

Zalety korzystania z adiuwantów

Najważniejszą zaletą, płynącą ze stosowania adiuwantów, jest zwiększenie skuteczności stosowanych środków ochrony roślin. Cząsteczki płynu, znacznie lepiej osadzają się na powierzchni roślin oraz dużo bardziej skutecznie przenikają do ich struktury komórkowej. Specyfika upraw rolnych ma do siebie to, że jest zależna w głównej mierze od warunków atmosferycznych. Nawet jeżeli moment dokonywania oprysków jest dobrze rozpoznany, nadal istnieje ryzyko wystąpienia niekorzystnej pogody. Adiuwant pozwala na wzmocnić działanie środka chwastobójczego, nieco je przyspieszyć oraz zapobiega spłukaniu preparatu przez przelotny deszcz i ogranicza parowanie. Oznacza to nie tylko lepsze działanie i neutralizowanie niechcianych roślin, rozwijających się wśród upraw, ale także zmniejszenie kosztów. Dobrze zastosowany adiuwant pozwala na mniejsze zużycie herbicydów, a co za tym idzie – zwiększenie obszaru poddanego kuracji oraz mniejsze szkody dla środowiska. Nowoczesne rolnictwo pozwala na korzystanie z innowacyjnych środków, pozwalających na optymalizację stosowanych kuracji.