Gdy grozi nam susza

Woda to najważniejszy związek odpowiadający za życie na ziemi.

Pełni wiele funkcji: stanowi środowisko życia rośliny, jest nośnikiem i rozpuszczalnikiem składników mineralnych, można ją uznać za składnik pokarmowy ponieważ jest substratem wielu reakcji biochemicznych , stanowi również środowisko wielu reakcji biochemicznych.

Dostępność wody dla roślin

Tabela ta obrazuje nam że nie wszystka woda znajdująca się w glebie jest dostępna dla roślin.

Dostępność wody jest zróżnicowana dla różnych gatunków roślin i zależy odmożliwości wytworzenia sił pozwalających na oderwanie wody od koloidów glebowych i jest to tzw. punkt więdnięcia.

Nadmiar wodywcale nie zwiększa jej dostępności. Jej niewielki nadmiar tzw. woda grawitacyjna jest bardzo krótko dostępna w strefie korzeni natomiast jej długotrwały nadmiar powoduje brak tlenu, i korzenie roślin „duszą” się, i poza tym w takiej nadmiernie uwilgotnionej glebie powstają toksyczne związki będące wynikiem reakcji redukcyjnych Fe, Al., Mn.

Ostatnio mamy do czynienia z długimi okresami braku opadów, szczególnie w okresie wczesnojesiennym. W ostatnim roku na wielu plantacjach susza opóźniająca wschody spowodowała osłabienie roślin i gorsze ich przygotowanie do zimowania, a często wysmolenie roślin.

Jak możemy zaoszczędzić wodę dla wschodów ozimin?

  1. Walka z zachwaszczeniem, niszczenie chwastów wiosną w łanie, przed żniwami i po żniwach. Szczególnie dwa ostatnie terminy są dla oszczędności wody ważne. W rosnącym jeszcze zbożu czy rzepaku możemy wykonać zabieg preparatem zawierający glifosat na 10-14dni przed zbiorem. Po żniwach zabieg ten możemy wykonywać mieszankami glifosatu z 2,4-D , MCPA, fluoroksypyrem.
  2. Bardzo ważnym elementem walki o oszczędność wody jest zespół uprawek pożniwnych na czele z podorywką wykonywaną pługiem, broną talerzową, agregatem podorywkowym, a następnie w miarę możliwości czasowych pielęgnacja podorywki

Orka powoduje przerwanie kapilar, którymi woda z głębszych partii gleby dostaje się w strefę korzeni. Ogranicza więc straty wody . Jednocześnie nasiona wysiewane są na głębokości gdzie dostęp wody kapilarnej w wyniku orki jest ograniczony, a przez to wschody roślin przy braku wody opadowej będą nierówne, albo całkowity ich brak. Można przyspieszyć odbudowę kapilar stosując ciężkie wały krusząco – dogniatające, albo stosując techniki głębokiej uprawy bez przewracania gleby.

Dobór uprawy orkowa czy bezorkowa w dużej mierze zależy od gatunku rośliny uprawianej.

Zboża dobrze znoszą bezorkową uprawę i tak naprawdę to jedynie na stanowiskach po zbożach i kukurydzy powinno wykonać się orki.

Dużo gorzej bezorkową uprawę znosi rzepak. Potrzebuje on spulchnienia gleby na co najmniej 12-15cm. Dlatego, w przypadku decyzji o bezorkowej uprawie musimy dysponować sprzętem umożliwiającym tak głęboką uprawę.

Jest jeszcze bardzo ważny temat: nieprawidłowo wykonanej melioracji, nastawionej tylko na odprowadzanie nadmiaru wody. W prawidłowo wykonanych rowach melioracyjnych powinny być wykonane zastawki pozwalające w okresach suszy na zatrzymanie wody.