zwalczanie owsa głuchego

Owies głuchy, znany również jako owsik, to jeden z najczęściej spotykanych chwastów jednoliściennych na polskich polach. Zwalczanie go jest trudne, wieloetapowe i długotrwałe, ale możliwe. W artykule podpowiadamy, jaki środek na owies głuchy wybrać.

 

Spis treści:

Owies głuchy - co to za roślina?

Owies głuchy jest jednoroczną trawą z rodziny wiechlinowatych. która szybko się rozprzestrzenia i może znacząco obniżyć plony wielu upraw. Wysoka liczba nasion, które mogą być roznoszone przez wiatr, zwierzęta lub nawet podczas prac polowych, sprawia, że jest on szczególnie trudny do zwalczania.

Głuchy owies osiąga wysokość od 60 do 120 cm i tworzy luźne kępy, które mogą łatwo zdominować pole uprawne. Jedna roślina może wytworzyć od 200 do 1000 nasion, co dodatkowo zwiększa jego potencjał inwazyjny. Te brunatne, owłosione i długie nasiona zachowują swoją zdolność kiełkowania przez długi czas, nawet po przejściu przez przewód pokarmowy zwierząt, i potrafią wykiełkować z głębokości nawet 25 cm.

Owies głuchy - jak rozpoznać?

Owies głuchy ma kilka cech charakterystycznych, które ułatwiają jego rozpoznanie. Przede wszystkim, jego liście skręcają się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, co jest różne w porównaniu do jęczmienia i pszenicy. Dodatkowo, brak charakterystycznych "uszek" na łączeniu źdźbła z liśćmi, które są typowe dla zbóż, pomaga odróżnić głuchy owies od roślin uprawnych.

Kwiatostany owsa głuchego tworzą rozpierzchłe wiechy, na których osadzone są kłoski 2- lub 3-kwiatowe. Ziarna są ciemnobrunatne, szczeciniasto owłosione i zrośnięte plewkami. Dodatkowo, oście wyrastające z dolnej plewki są grube, długie i kolankowato wygięte, co również może pomóc w identyfikacji tej rośliny.

Głuchy owies - występowanie i szkodliwość

Ze względu na swoją wczesną fazę wzrostu, owies głuchy na polach pojawia się już wczesną wiosną. Najczęściej można go zauważyć w uprawach zbóż jarych, takich jak pszenica, jęczmień i owies, ale nie ogranicza się tylko do tych roślin. Często spotykany jest również na plantacjach ziemniaków, buraków, roślin strączkowych oraz kukurydzy. Jest to roślina o dużym zapotrzebowaniu na wodę i składniki odżywcze, co sprawia, że stanowi poważne zagrożenie dla roślin uprawnych. Nawet niewielka liczba roślin owsa głuchego na jednym metrze kwadratowym może znacząco obniżyć plony zbóż, a duże nasilenie tego chwastu może doprowadzić nawet do połowicznych strat. Szybkie rozwijanie się nasion owsa głuchego sprawia, że stanowią one silną konkurencję dla upraw, wchłaniając wodę, światło i substancje odżywcze. Co więcej, nasiona tego chwastu mogą przetrwać w glebie nawet do 10 lat. Dodatkowo, krzyżowanie się nasion owsa głuchego z innymi gatunkami zbóż sprawia, że może być trudno go rozpoznać wśród upraw, co utrudnia skuteczne stosowanie środków ochronnych.

Profilaktyka owsa głuchego

Z uwagi na to, że zwalczanie owsa głuchego jest czasochłonne, wymaga dużego nakładu pracy i jest kosztowne, zaleca się stosowanie działań zapobiegawczych oraz przestrzeganie dobrych praktyk rolniczych. Regularne, nawet mechaniczne lub ręczne usuwanie chwastów przynosi wymierne korzyści w ochronie upraw przed tym chwastem oraz jego rozprzestrzenianiem się, jednak na dużych obszarach jest czasochłonne. Kolejnym sposobem jest wykonanie orki przedsiewnej. Jednakże najlepszym rozwiązaniem zapobiegania pojawienia się owsa jest wybór niezainfekowanego materiału siewnego, płodozmian oraz dbanie i staranne czyszczenie maszyn i sprzętów rolniczych.

owies głuchy

Skuteczne zwalczanie owsa głuchego

W sytuacji, gdy owies głuchy zaatakował już pole, konieczne może być użycie środków na chwasty jednoliścienne. Zwalczanie owsa głuchego jest szczególnie trudne z powodu wczesnego rozsypywania się jego nasion do gleby - następuje to jeszcze przed osiągnięciem przez rośliny uprawne dojrzałości. Nasiona owsa głuchego mają zdolność kiełkowania z głębszych warstw gleby niż nasiona pszenicy, jęczmienia i żyta. Co więcej, siewki owsa głuchego rosną szybciej niż te gatunki zbóż, co czyni go silnym konkurentem na polu uprawnym. Progi szkodliwości owsa głuchego wynosi już 5 roślin na metr kwadratowy pola.

Do walki z owsem głuchym mamy wiele herbicydów z różnymi substancji aktywnymi. Można m.in. zastosować środki chwastobójcze zawierające pinoksaden, takie jak Axial 50 EC, który skutecznie zwalcza owies głuchy w pszenicy i w innych zbożach (z wyłączeniem owsa). Pinoksaden wykazuje największą skuteczność, gdy owies głuchy jest w początkowych fazach wzrostu (BBCH 10-19). W połączeniu z florasulamem, pinoksaden występuje w preparacie Axial Komplett, który dodatkowo zwalcza chwasty dwuliścienne.

Kolejną substancją dobrze radzącą sobie z owsem głuchym jest fenoksaprop-P-etylu, który występuje w herbicydach takich jak Fenuxar 69 EW i Foxtrot 069 EW, skutecznych w pszenicy i pszenżycie. Fenoksaprop-P-etylu jako oprysk na owies głuchy najlepiej działa w fazie od 2 liści do końca krzewienia. 

Wysoką skuteczność w zwalczaniu owsa głuchego można również uzyskać stosując gotowe mieszaniny, takich substancji czynnych jak piroksysulam z florasulamem oraz mieszaniny z dodatkiem halauksyfenu metylu. Przykładem jest preparat Huzar Activ Plus, zawierający jodosulfuron metylosodowy i mezosulfuron metylowy, przeznaczony do ochrony różnych zbóż.

Inne skuteczne substancje to fluazyfop-P butylu, zawarty w herbicydzie Fusilade Forte 150 EC, stosowanym w różnych uprawach, oraz chizalofop-P etylu, obecny w preparacie Digator 100 EC, stosowanym w buraku i rzepaku. Wśród środków, które warto rozważyć jako oprysk na owies głuchy, znajdują się również inne preparaty. Wszystkie wymieniamy w poniższej w tabeli. 

 

Tabela: Środki na owies głuchy z różnymi substancjami

ŚRODKI NA OWIES GŁUCHY WG SUBSTANCJI AKTYWNEJ

substancja aktywna

nazwa środka

uprawa

propachizafop

Agil-S 100 EC

wiele różnych upraw

Zetrola 100 EC

fluazyfop-P butylu

Akapit 125 EC

rzepak ozimy, ziemniak, fasola szparagowa, truskawka

Fusilade Forte 150 EC

wiele różnych upraw

jodosulfuron metylosodowy, mezosulfuron metylowy

Atlantis 12 OD

zboża

Huzar Activ Plus

mezosulfuron metylowy, tienkarbazon metylu

Incelo

zboża

pinoksaden

Axial 50 EC

zboża z wyjątkiem owsa

pinoksaden, florasulam

Axial Komplett

zboża z wyjątkiem owsa

chizalofop-P-etylu

Digator 100 EC

burak, rzepak

chizalofop-P etylu, kletodym

Evolution

rzepak, burak, słonecznik, soja

chizalofop-P etylu

Labrador Extra 50 EC

wiele różnych upraw

fenoksaprop-P-etylu

Fenuxar 69 EW

pszenica jara, jęczmień jary

Foxtrot 069 EW

Puma Uniwersal 069 EW

pszenica jara, jęczmień jary, pszenica ozima

metrybuzyna, flufenacet

Plateen 41,5 WG

ziemniak, soja

metobromuron

Proman 500 SC

soja, słonecznik, ziemniak

imazamoks

Pulsar 40

soja, słonecznik

kletodym

Sedim 120

wiele różnych upraw

Select Super 120 EC

Uwaga: Informacje zawarte w tabeli są aktualne w dniu publikacji artykułu. Rejestracje mogą się zmienić - przed stosowaniem należy zawsze zapoznać się z najnowszą kartą charakterystyki.

Efektywne zwalczanie owsa głuchego wymaga precyzyjnego doboru herbicydów oraz ścisłego przestrzegania zaleceń producenta dotyczących ich stosowania. Tylko kompleksowe podejście, łączące środki chemiczne z właściwymi praktykami agrotechnicznymi, pozwoli na skuteczną kontrolę tego uciążliwego chwastu.

Podsumowanie tematu owsa głuchego

Walka z owsem głuchym wymaga zróżnicowanego podejścia, które łączy skuteczne metody zwalczania chwastów z profilaktyką i dbałością o higienę upraw. Dzięki temu możliwe jest skuteczne ograniczenie szkód spowodowanych przez tego uciążliwego chwastu. W zależności od skali zachwaszczenia i warunków uprawy, metody kontrolowania mogą obejmować stosowanie herbicydów, mechaniczne usuwanie roślin, ulepszanie technik uprawy roli oraz zwiększenie rotacji upraw. Warto również prowadzić regularną obserwację pól i usuwać pojedyncze rośliny, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się chwastu.