Co na chwasty jednoliścienne? | Blog Sklepfarmera.pl

Wśród chwastów jednoliściennych na polach uprawnych problemem są przede wszystkim trawy. W Polsce występuje ponad 160 gatunków traw, z czego około 10% zachwaszcza pola uprawne. Do tego należy dodać samosiewy zbóż. Jakie preparaty są pomocne w walce z chwastami? Czy środki ochrony roślin herbicydy są skuteczne w ich zwalczeniu? Zapraszamy do lektury.

 

Chwasty jednoliścienne rosnące na plantacjach negatywnie wpływają na jakość i ilość plonów. Konkurują one z rośliną uprawną o światło, wodę i składniki pokarmowe. Oddziałują niekorzystnie na pokrój upraw – na przykład rzepak ozimy poddany silnej presji przez samosiewy zbóż intensywnie rośnie w górę. Zjawisko to jest nieprzychylne szczególnie jesienią, gdy rzepak ozimy z wyniesionym wysoko pąkiem wierzchołkowym jest bardziej podatny na wymarzanie. Duże nasilenie chwastów jednoliściennych sprzyja nadmiernemu zagęszczeniu łanu rośliny uprawnej, a tym samym stwarzane są optymalne warunki dla grzybów i pasożytów. Chwasty jednoliścienne również mogą być źródłem infekcji. Na szczęście można skutecznie pozbyć się niechcianych roślin na przykład stosując środki ochrony roślin herbicydy.

Dlaczego warto wybierać herbicydy na chwasty?

Herbicydy to produkty chemiczne pozwalające utrzymać pole wolne od roślin konkurencyjnych w stosunku do upraw, czyli od chwastów. Specjalny skład i związki chemiczne zawarte w tego typu środkach chwastobójczych sprawiają, że przy stosowaniu oprysków na chwasty zgodnie z zaleceniami producenta, zniszczeniu ulegają niepożądane na polu chwasty, a zboże, rzepak czy burak otrzymują lepsze warunki do rozwoju i do plonowania. Właśnie z tego względu nie ma lepszego rozwiązania niż herbicydy na chwasty.

Na rynku jest wiele środków ochrony roślin typu herbicydy. W naszym sklepie znaleźć można herbicydy, które są dopasowane do potrzeb polskich rolników, skutecznie zwalczają popularne chwasty występujące w Polsce, a także dopasowane są do warunków naturalnych występujących w naszym kraju.

Herbicydy: oprysk na chwasty w burakach i rzepaku

Rośliny uprawne, jak i chwasty potrzebują podobnych warunków, aby się rozwijać. Tak samo wymagają składników odżywczych pochodzących z gleby, jak i promieni słonecznych, aby prawidłowo zostały przeprowadzone wewnętrzne procesy fizjologiczne. Pozbywając się konkurencji chwastów za pomocą oprysków sprawia się, że rośliny uprawne otrzymują optymalną przestrzeń do prawidłowego rozwoju.

Oprysk na chwasty w burakach i w innych uprawach przekłada się bezpośrednio na lepszą wegetację roślin, co bezpośrednio przekłada się na otrzymywany plon, co w rezultacie wpływa pozytywnie na dochód otrzymywany z produkcji zbóż, rzepaku, kukurydzy czy innych roślin.

Naszą propozycją herbicydu odpowiedniego na oprysk na chwasty jednoliścienne w burakach i rzepaku jest Labrador Extra 50 EC.

Labrador Extra 50 EC – oprysk na chwasty jednoliścienne w burakach i rzepaku ozimym

Labrador Extra 50 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowany nalistnie po wzejściu chwastów. Środek ten pobierany jest przez liście i w ten sposób przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując ich obumieranie. Działanie środka na chwasty przejawia się żółknięciem, a w dalszej kolejności zasychaniem najmłodszych liści. Pierwsze efekty działania tego herbicydu zauważalne są po upływie około tygodnia. Pełna skuteczność zależy natomiast od pogody – zazwyczaj po około 2-3 tygodniach chwasty są całkowicie zniszczone. Dodać należy, że niskie temperatury wydłużają efekt działania środka, natomiast chłodna aura i susza opóźniają rezultaty, jednak nie obniżają skuteczności preparatu. Opady deszczu występujące w 3 godziny po wykonaniu zabiegu nie wpływają na skuteczność Labradoru Extra. Chwasty roczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, perz właściwy w fazie 4-6 liści.

Opisywany herbicyd jednoliścienny rekomendowany jest na chwasty takie jak: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, samosiewy zbóż, perz właściwy czy życica trwała. Dawka zależy od rodzaju uprawy i chwastu.

Oprysk na chwasty jednoliścienne w burakach powinno się wykonywać, gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu gdy rośliny zakryją nie więcej niż 50 % międzyrzędzi (BBCH 12-35). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania w uprawie tej rośliny wynosi 2,0 l/h, zaś zalecana oscyluje w przedziale 0,75-2 l/ha. Do stworzenia roztworu należy użyć 200-300 litrów na hektar. Opryskiwanie powinno być średniokropliste. W sezonie wegetacyjnym można przeprowadzić jeden zabieg.

Oprysk na chwasty w rzepaku ozimym powinno się przeprowadzać jesienią - gdy rzepak wykształcił co najmniej pierwszą parę liści (BBCH 12) lub wiosną – postarcie wegetacji,jednak nie później niż do początku fazy rozwoju pąków kwiatowych (BBCH 50). Maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania w uprawie rzepaku – podobnie jak w burakach – wynosi odpowiednio 2,0 l/ha i 0,75-2,0 l/ha. Identyczna w buraku i rzepaku jest także zalecana ilość wody, bo 200-300 l/ha. Opryskiwanie również średniokropliste.

Co ważne, Labrador Extra 50 EC rozkłada się w ciągu okresu wegetacji do poziomu niezagrażającemu roślinom uprawianym następczo. W przypadku konieczności likwidacji plantacji, na której zastosowano ten środek chwastobójczy, po wykonaniu uprawy przedsiewnej można hodować rośliny, dla których opisywany herbicyd jest rekomendowany lub uprawiać inne rośliny dwuliścienne. Rośliny jednoliścienne można plantować nie wcześniej niż po 6 tygodniach od oprysku środkiem Labrador Extra 50 EC.