Zwalczanie chwastów w buraku | Sklepfarmera.pl

Buraki są cennym i ważnym elementem wielu gospodarstw rolnych. Jednak ich uprawa może być utrudniona przez występowanie chwastów, które konkurują z burakami o miejsce, składniki odżywcze i światło. Dlatego ważne jest, aby znać skuteczne metody zwalczania chwastów w buraku. Wątek ten poruszamy w tym artykule. Znajdziecie też w nim informacje jakie chwasty w burakach występują najczęściej oraz jakie środki mogą pomóc w ochronie uprawy tego warzywa.

Chwasty dwuliścienne w burakach

W uprawach buraków cukrowych często pojawiają się różne gatunki chwastów, które mogą znacząco wpływać na plony. Są to głównie chwasty dwuliścienne, które stanowią poważne zagrożenie dla buraków i mogą powodować znaczne straty w plonach. Szczególnie narażone na konkurencję ze strony chwastów są młode rośliny, od momentu siewu do wytworzenia 6-8 liści właściwych. Ze względu na wysokie koszty związane z chemiczną ochroną buraków, konieczne jest przemyślane i precyzyjne przeprowadzanie zabiegów herbicydowych.

W naszych warunkach klimatycznych najczęstszym i jednocześnie najbardziej uciążliwym chwastem dwuliściennym w uprawach buraków jest komosa biała. Poza nią, na polach można spotkać także inne rośliny dwuliścienne, takie jak gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, ostrożeń polny, rdest ptasi i plamisty oraz rumian polny. Niektóre pola mogą być również problematyczne z powodu występowania bratka polnego, przetaczników, psianki czarnej, przytulii czepnej, rumianku polnego, samosiewów rzepaku, szarłatu szorstkiego, szczyru rocznego, tasznika pospolitego, tobołków polnych czy też żółtnicy owłosionej.

W obliczu tych różnorodnych chwastów, niezwykle istotne jest podejście do zwalczania ich w sposób skuteczny i zrównoważony. Wybór odpowiednich metod kontroli chwastów, w tym zastosowanie odpowiednich herbicydów do buraków i oprysków stanowi klucz do utrzymania zdrowej uprawy buraków cukrowych i minimalizowania strat w plonach.

Czym zwalczać chwasty w burakach?

Burak jest rośliną, która stawia wysokie wymagania jeśli chodzi o ochronę przed chwastami. Długotrwałe kiełkowanie i powolny początkowy wzrost sprawiają, że buraki są mało konkurencyjne wobec chwastów. Powolne zasłanianie międzyrzędzi przez rośliny uprawne sprzyja rozwojowi chwastów. Dlatego szczególna ochrona buraków jest niezbędna w okresie od siewu do wytworzenia 6-8 liści właściwych.

Niestety koszty związane z chemiczną ochroną buraków są stosunkowo wysokie i mogą przekroczyć nawet 10% wartości plonów. Dlatego tak istotne jest przemyślane i staranne wykonanie zabiegów herbicydowych. Konieczne jest odpowiednie zaplanowanie tych zabiegów, aby nie dopuścić do silnego rozwoju chwastów. Wybór odpowiedniego środka chwastobójczego dla buraków zależy od wielu czynników, takich jak stopień zachwaszczenia pola, skład botaniczny chwastów, wielkość plantacji oraz możliwości finansowe gospodarstwa.

W przypadku ochrony buraków przed chwastami, warto postawić na sprawdzone preparaty najwyższej jakości, które gwarantują skuteczność i powodują udane zabiegi. Należy pamiętać, że wybór odpowiedniego środka do opryskiwania buraków będzie zależał od indywidualnych warunków gospodarstwa i specyfiki danego pola. O tym czym opryskać buraki będzie decydować szereg czynników, w tym stopień zachwaszczenia pola i skład botaniczny chwastów, wielkość plantacji i oczywiście możliwości finansowe gospodarstwa. Należy zdecydować się na sprawdzone, najwyższej jakości preparaty, które zapewnią udany przebieg zabiegu.

Przykładem skutecznego herbicydu do buraków może być Safari DuoActive.

Herbicydy do buraków

Safari DuoActive – skuteczny na chwasty dwuliścienne w buraku

Safari DuoActive jest dobrym wyborem w uprawie buraków cukrowych i pastewnych, ponieważ zapewnia skuteczne zwalczanie szerokiego spektrum najgroźniejszych chwastów w tych uprawach. Preparat to połączenie dwóch substancji czynnych – lenacylu i triflusulfuronu, które wzajemnie się uzupełniają, zapewniając silne działanie zarówno na liście, jak i poprzez glebę.

Produkt wyróżnia się tym, że nie wymaga korzystania z nowych technologii opartych na mniej wydajnych odmianach buraka cukrowego i pastewnego. Dzięki temu rolnicy mogą zachować wysoką produktywność swoich upraw, unikając konieczności wprowadzania niekorzystnych zmian.

Ponadto, preparat został stworzony w odpowiedzi na wycofanie z rynku europejskiego herbicydów do buraków opartych na desmedifamie. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie wysokiej produktywności uprawy buraka cukrowego i pastewnego, zapewniając skuteczną ochronę przed skutkami wycofania wymienionej wyżej substancji aktywnej.

Safari DuoActive oferuje również elastyczny zakres terminów stosowania, co umożliwia dostosowanie programu

Co jeszcze wyróżnia Safari 50 WG?

  • zapewnia maksymalną skuteczność w zwalczaniu trudnych chwastów dwuliściennych
  • nie stanowi zagrożenia dla kolejnych (następczych) upraw
  • oferuje najlepszy stosunek jakości do ceny

Podsumowanie

Skuteczne zwalczanie chwastów w buraku jest kluczowe dla utrzymania zdrowych i wydajnych plonów. Szczególną uwagę należy zwrócić na chwasty dwuliścienne w tej uprawie. Safari DuoActive jako połączenie lenacylu i triflusulfuronu zapewnia skuteczną ochronę przed szerokim spektrum najgroźniejszych chwastów. Elastyczny zakres terminów stosowania i brak konieczności wprowadzania nowych technologii umożliwiają utrzymanie wysokich efektów. Dzięki temu herbicydowi od FMC rolnicy mogą skutecznie zwalczać chwasty i zapewnić zdrowe plony, będąc pewnymi ochrony swoich upraw.