Sposoby mieszania nawozów dolistnych i środków ochrony roślin

Największy wpływ na mieszanie różnych nawozów dolistnych i środków ochrony roślin (tzw. pestycydy) ma twardość wody, oraz pH wody.

Dlatego przed rozpoczęciem przygotowania mieszaniny dobrze jest poznać twardość wody używanej do oprysków gdyż w obecności jonów Ca2+ , Mg2+ CO32-, niektóre mieszaniny ścinają się tworząc różne „gluty”, piasek, itp.

Inną rzeczą jest pH wody. Niektóre pestycydy wymagają dla dobrego działania pH w granicach 5,5 (Kaptan, Dursban, Pyrinex, Cyren, Mavrik) a niejednokrotnie sama woda ma pH już powyżej 8, a dodatek nawozu np. borowego jeszcze podnosi pH powodując niestabilność i słabe działanie powyższych pestycydów.

Inne wymagania co do pH mają herbicydy z grupy slfonylomocznika. Te znów dobrze czują się gdy pH wody znajduje się w zakresie 7,0. Nzeiemniej jednak herbicydy te pozytywnie reagują na obniżanie twardości wody.

W jaki sposób przygotować wodę do mieszania środków ochrony roślin?

Najlepszym wyjściem byłaby demineralizacja fizyczna wody czyli pozbawienie wody wszelkich jonów na drodze np. odparowywania, bądź odwróconej osmozy. Technologie te są jednak bardzo drogie.

Prostszą i tańsząmetodą jestdodawanie do wody odpowiednich uzdatniaczy. Preparaty te powinny zarówno obniżać pH wody jak i wyłapywać jony powodujące twardość wody ale tak by nie powstawał na dnie zbiornika osad.

O ile samo obniżenie pH jest proste bo wystarczy zastosować zwykły kwas np. octowy, siarkowy, azotowy, czy też fosforowy, to obniżenie twardości wody jest znacznie trudniejsze.

Związki powstałe w wyniku wychwycenia jonów odpowiedzialnych z twardość wody nie mogą wytrącać się z roztworu pod żadną postacią, nie mogą też dysocjować gdyż dawałoby to od nowa efekt twardości wody.

Warunki te na polskim rynku spełniają tylko dwa preparaty . Jednym z nich jest preparat o nazwie Adiuvare pH. Stosowanie tego preparatu jest dodatkowo ułatwione poprzez zastosowanie barwnika zmieniającego kolor pod wpływem zmieniającego się pH.

Schemat mieszania nawozów dolistnych i pestycydów

Optymalny sposób mieszania to trzymanie się kolejności wyznaczonej przez formulację nawozów.

 • uzdatniacz wody,
 • mocznik,
 • siarczan magnezu,
 • nawozy makro i mikroelementowe krystaliczne,
 • nawozy makro i mikroelementowe w płynie,
 • pestycydy,
 • formulacja WP,WS,
 • formulacja WG,SG,
 • formulacje SL,
 • formulacje EC, EW,SE,
 • formulacje OD,
 • adiuwanty olejowe i inne,
 • antyspieniaczem.

Jest w tym schemacie jednak pewien wyjątek. Są to nawozy borowe, które znacznie podnoszą pH roztworu destabilizując niektóre substancje aktywne.

Kilka sposobów zapobiegających podnoszeniu pH roztworów

 • Podawać te nawozy na samym końcu. Ten sposób jednak nie do końca spełnia swoją rolę gdyż wrażliwe substancje jednak ostatecznie znajdą się w środowisku zasadowym.
 • Dodać nawóz borowy i dolewać uzdatniacza, aż jego kolor zmieni się z żółtego na różowy co oznacza, że pH roztworu jest ok. 6,0 i można wlewać wrażliwe preparaty, jest to najpewniejszy sposób.
 • Od razu dodać podwójną dawkę uzdatniacza i trzymać się ww. kolejności mieszania.

Uważać trzeba też w mieszaniu nawozów zawierających duże dawki fosforu z nawozami cynkowymi. Te dwa rodzaje nawozów w wodzie zdemineralizowanej mieszają się bez problemu, w wodzie twardej pod wpływem jonów wapnia wytrącają się związki nierozpuszczalne zatykające dysze.

Usunięcie wapnia z roztworu poprzez podanie Adiuvare pH powoduje normalne mieszanie się nawozów Ferti Agro 10-45-5, Fortis PK 50-12 z Fortis AOC lub Fortis Duotop. Podobne reakcje uzyskuje się stosując siarczan magnezu z witaminą C.

Infografika przedstawiająca sposób mieszania środków ochrony roślin