Jak zwiększyć skuteczność środków ochrony roślin? | Blog Sklepfarmera.pl

Skuteczność środków ochrony roślin determinuje głównie temperatura, lecz nie tylko – wpływ na efektywność zabiegu mogą mieć również inne czynniki atmosferyczne. Wiosenne opryski zbóż, chroniące pola i plony przed grzybami i chwastami, mogą być nieskuteczne, jeśli nie zostaną wykonane w odpowiednich warunkach.

Jakie czynniki wpływają na skuteczność oprysku?

W przypadku różnych środków ochrony roślin warunki pogodowe odgrywają podstawową rolę w osiąganiu oczekiwanych rezultatów. Oto najważniejsze czynniki wpływające na powodzenie oprysku:

  • czynnik pierwszy: temperatura

Optymalny zakres temperatur podczas wykonywania oprysku przy użyciu fungicydów to

W przypadku trwałości substancji czynnej oprysku istotny jest też poziom nasłonecznienia

  • czynnik drugi: jakość wody w gospodarstwie rolnym

Właściwe przygotowanie cieczy roboczej, na bazie której zostanie sporządzony oprysk, jest jednym z kluczowych czynników skutecznej walki z chwastami. Pomocą dla rolnika może być kondycjoner wody, który usuwa z niej wszelkie substancje mogące negatywnie wpływać na działanie środków ochrony roślin. Istotna jest twardość i odczyn kwasowości, czyli pH wody;

  • czynnik trzeci: odpowiedni proces mieszania

Do sporządzenia roztworu niezbędny jest nie tylko stały dopływ wody, ale także rozwadniacz o nachylonych brzegach, w którym środki ochrony roślin, czy to w postaci koncentratu, czy granulatu, dobrze wymieszają się z wodą;

  • czynnik czwarty: forma aplikacji środka ochrony roślin

W zależności od zastosowanego sprzętu rolniczego, możemy uzyskać lepsze lub gorsze efekty. Powołując się na opinię Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, można stwierdzić, że największą skuteczność oprysk ma wtedy, gdy jest rozpylany na przykład przy użyciu opryskiwacza z rękawem. Metoda ta pozwala na lepszą cyrkulację środków i tym samym dostarczenie substancji do każdej części rośliny. Zaletą takiej formy aplikacji jest bardziej ekonomiczne zużycie pestycydów i wody oraz mniejsze nakłady finansowe związane z tym zabiegiem; należy pamiętać, że każdy preparat ma swoje zasady i sposoby aplikacji na rośliny – jedne wymagają opryskiwaczy polowych, inne ręcznych;

  • czynnik piąty: faza dojrzałości i wilgotności łanu

Faza wzrostu rośliny także nie jest obojętna. Warto sprawdzić, czy producent zaleca stosowanie środków ochrony roślin w konkretnej fazie dojrzałości łanu.

Wielu ekspertów zaleca wykonywanie oprysku nocą – to wtedy panują najlepsze warunki do przeprowadzenia tego zabiegu. Warto jednak pamiętać, że decydując się na późną porę, musimy zaopatrzyć się dodatkowo w odpowiednie oświetlenie.

Fungicydy – optymalna temperatura powietrza podczas oprysku

Optymalny zakres temperatury w przypadku stosowania środków grzybobójczych (fungicydów) to przedział pomiędzy 12 a 20°C. Rolnicy przestrzegający go w czasie wykonywania oprysków mogą mieć pewność co do skuteczności fungicydów. Jeżeli jednak zachodzi konieczność zastosowania środków ochrony roślin w niższych niż optymalne temperaturach, najlepiej wybrać takie pestycydy, które mają w składzie substancję czynną w postaci morfoliny, quinozoliny czy imidazoli. Natomiast lepiej wtedy unikać fungicydów zawierających triazole, w tym tebukonazol, cyprokonazol czy metkonazol.

Herbicydy – kiedy są najlepsze warunki do oprysku nimi?

W przypadku środków chwastobójczych (herbicydów) optymalna temperatura zastosowania wynosi od 10 do 22 stopni Celsjusza. Wybierając dzień na oprysk, warto przyjrzeć się dokładniej prognozom meteorologicznym – opady deszczu i wystąpienie przymrozków do kilku godzin po zastosowaniu środków ochrony roślin znacząco pogarsza ich skuteczność.

Jednym z polecanych herbicydów jest Gallup Special w formie koncentratu, przeznaczony do stosowania w ciągnikowych opryskiwaczach polowych, ale też opryskiwaczach ręcznych. Gallup Special powinno się stosować w momencie, gdy wilgotność nasion będzie niższa niż 30%.

Insektycydy – kiedy skuteczność oprysku będzie najwyższa?

Owadobójcze środki ochrony roślin (insektycydy) najlepiej stosować, gdy zakres temperatur wynosi około 15 stopni Celsjusza. Z kolei pyretroidy najlepiej sprawdzają się w dniach, w których temperatura powietrza nie przekroczy 20 stopni Celsjusza. W przypadku stosowania środków ochrony roślin równie istotna jest temperatura wody, na bazie której przygotowano oprysk. Powinna być ona ciepła i wynosić nie mniej niż 15 stopni Celsjusza.

Podsumowując, stosowanie środków ochrony roślin w optymalnych zakresach temperatur i odpowiednich warunkach pogodowych pozwala osiągnąć jak najlepsze efekty, ale również wiąże się z innymi zaletami. Dla rolników bardziej wydajne wprowadzanie pestycydów oznacza:

  • mniejsze koszty związane z zakupem chemikaliów;
  • mniejsze ryzyko związane z zanieczyszczeniami środowiska i lepsze praktyki w zakresie zarządzania pestycydami;
  • ogranicza postępowanie zjawiska oporności owadów i chwastów na środki ochrony roślin.

Pod pojęciem efektywności wprowadzania środków ochrony roślin kryje się nic innego jak dostarczanie odpowiedniej dawki dobrze dobranego pestycydu do części plonu przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów prawnych, bez negatywnego wpływu na ludzi, mienie lub środowisko. Istotny jest nie tylko wybór samego produktu, ale też podanie odpowiedniej dawki, procedury przygotowania cieczy roboczej, czasu aplikacji skorelowanego z cyklem życia szkodnika, ale również jakość oprysku, uwzględniająca rozmiar kropli i jego zasięg. W tej kwestii istotny jest wybór odpowiedniej dyszy, ciśnienia roboczego i zadbanie o właściwą jakość wody.