Rozwój systemu korzeniowego roślin uprawnych | Blog Sklepfarmera.pl

Najważniejszą częścią każdej rośliny uprawnej jest jej system korzeniowy. To właśnie od niego zależy ilość pobieranych z gleby składników odżywczych, wpływających na prawidłowy wzrost zbóż i roślin okopowych takich jak ziemniaki czy buraki cukrowe. W jaki sposób można stymulować rozwój systemu korzeniowego roślin i dlaczego jest to tak ważne? Odpowiedź można znaleźć w naszym artykule.

Jakość i kondycja systemu korzeniowego jest jednym z najważniejszych elementów, wpływających na rozwój nadziemnej części roślin. Im jest silniejszy, tym lepiej i efektywniej rośliny wykorzystują składniki pokarmowe pobierane bezpośrednio z gleby.

Słaby system korzeniowy nie zapewnia roślinom wszystkich potrzebnych składników odżywczych, a co za tym idzie – nawożenie staje się niepotrzebnym kosztem dla rolników. Planowanie zabiegów podnoszących jakość systemu korzeniowego powinno więc stać się stałym punktem w kalendarzu zaplanowanych prac polowych.

Korzenie – dlaczego są tak ważne?

Właściwie rozwinięty system korzeniowy roślin uprawnych pozwala na efektywniejsze pobieranie składników pokarmowych z gleby. Co ważne, proces ten działa w obie strony, gdyż korzeń rozwija się prawidłowo jedynie wówczas, gdy roślina jest zaopatrzona we wszystkie najpotrzebniejsze składniki.

Priorytetem dla polskich rolników powinna stać się rozsądna i przemyślana gospodarka wodna, tym bardziej, że odpowiednio odżywiony i rozwinięty system korzeniowy jest w stanie zaopatrzyć rośliny uprawne w wodę, która jest im niezbędna do wzrostu. Jest to szczególnie istotne w kluczowych okresach dla roślin, kiedy np. wykazują największe zapotrzebowanie na wodę.

W czasie suszy, rośliny ze słabo rozwiniętym systemem korzeniowym, o niewielkiej masie i nieznacznej powierzchni nie są w stanie prawidłowo rosnąć, a niekiedy nawet przetrwać. Warto więc mieć na uwadze, że intensywna i efektywna produkcja będzie możliwa jedynie wówczas, gdy rolnicy zadbają o rozwój podziemnych części roślin.

Korzenie ważne w każdej uprawie

Jednym z najskuteczniejszych sposobów stymulowania systemu korzeniowego jest stosowanie płynnych nawozów, opartych o cenne makro- i mikroelementy, takie jak cynk, azot, miedź czy mangan.

Cynk jest jednym z najważniejszych składników, ponieważ bierze udział w procesie fotosyntezy, w procesach komórkowych i w wytwarzaniu przez roślinę tzw. auksyn odpowiedzialnych za wzrost pędów oraz korzeni.

Mobilizacja rozwoju systemu korzeniowego ma na celu polepszenie jego jakości i powierzchni, zwiększając tym samym odporność roślin na stres abiotyczny.

Aplikacja nowoczesnych preparatów przyczynia się również m.in. do:

  • zmniejszenia skutków stresu związanego z suszą czy mrozami;
  • poprawy zimnotrwałości roślin;
  • zwiększenia odporności roślin uprawnych na choroby;
  • stabilizacji łanu przy nierównych wschodach;
  • zwiększenia plonu;
  • zwiększenia wilgotności ziaren przy zbiorze.

Systemy korzeniowe zbóż

Żyto w porównaniu do innych zbóż rozwija dużo silniejszy system korzeniowy niż inne zboża, dzięki czemu, może pobierać cenne składniki odżywcze z głębszych warstw gleby i z trudno przyswajalnych związków. Jak się okazuje, w fazie kwitnienia około 5% masy korzeniowej żyta sięga do głębokości nawet 50 cm, natomiast w warstwie do 20 cm znajduje się 64% masy korzeniowej.

Pszenica ozima ma słabszy system korzeniowy niż owies czy żyto, w związku z czym jej korzenie nie sięgają głęboko. W warstwie gleby do 20 cm tworzy około 86% masy swojego systemu korzeniowego, zaś do głębokości 50 cm dociera jedynie 5% korzeni.

System korzeniowy pszenicy jarej sięga głębiej niż ozimej – w warstwie do 10 cm rozwija nieco ponad 50% masy korzeni.

Jęczmień jary wytwarza stosunkowo płytki system korzeniowy – 96% jego masy rozwija się do głębokości 40 cm, natomiast tylko 4% sięga głębiej.

Systemy korzeniowe roślin okopowych

Ziemniaki nie wytwarzają rozwiniętego systemu korzeniowego, a zdecydowaną większość składników pokarmowych pobierają bezpośrednio z warstwy ornej. W takim przypadku dobrym pomysłem jest np. zastosowanie nawozu stymulującego o zbilansowanym składzie, który pomaga w pełni wykorzystać składniki odżywcze zawarte w glebie.

Proponowany produkt:

Plonvit K ziemniak Intermag

Plonvit K ziemniak Intermag

Buraki cukrowe wytwarzają w warstwie ornej tzw. korzeń spichrzowy z nielicznymi korzeniami absorbującymi. Ich masa główna wytwarzana jest w warstwie podornej na głębokości około 30-100 cm. Co ciekawe, buraki, jako jedne z nielicznych roślin uprawianych w Polsce, doskonale wykorzystują składniki pokarmowe znajdujące się w glebie na głębokości nawet około metra.