MOCbackter i WiN2backter - naturalne szczepy bakterii dla roślin | Blog Sklepfarmera.pl

Klasyczne rolnictwo w ostatnich dekadach w dużej mierze opiera się na stosowaniu środków chemicznych – obcych dla środowiska naturalnego. Takie działanie wiąże się z zagrożeniem dla szeroko rozumianej różnorodności biologicznej i zasobów środowiska. Wpływa na spadku żyzności gleb i produkcyjności roślin. Mniejsza bioróżnorodność oraz większa ilość syntetycznych substancji aktywnych w środowisku prowadzi do wielu niepożądanych zmian w obrębie danego ekosystemu. Może być to powstawanie zjawiska odporności patogenów na stosowane substancje chemiczne, czy spadek odporności zarówno na choroby bakteryjne i grzybicze roślin.

Współczesna wiedza oraz postęp biotechnologiczny umożliwiają efektywnie wykorzystać potencjał natury poprzez świadome stosowanie mikroorganizmów w uprawie roślin. Od dawna wiadomo, że mają one duże znaczenie. Dzięki nim uzyskamy dobry plon bez pestycydów i ograniczymy choroby grzybicze. Nowoczesne rozwiązanie w rolnictwie to także szczepionki dla roślin.

Technologia MOCbackter – naturalne bakterie dla roślin

Technologia MOCbackter to odpowiednio dobrane i wyselekcjonowane z polskich gleb mikroorganizmy. Jest to odpowiedź na potrzeby zmieniającego się, ekologicznego rolnictwa. Dodatkowo jest podstawą nowoczesnego prowadzenia upraw. Rozwój intensywności upraw, zwłaszcza plantacji zbóż, niejako wymusił konieczność poszukiwania alternatywnych sposobów utrzymania ich w zdrowiu i właściwej kondycji w odniesieniu do zmian klimatycznych.

Odpowiedzią na takie współczesne wyzwania są naturalne bakterie dla roślin. Umożliwiają one uprawę bez chemii. Preparaty mikrobiologiczne MOCbackter – zapobiegają rozwojowi niepożądanej mikroflory. Dzieje się to poprzez uwolnienie szczepionki dla roślin w ich własnym środowisku wzrostu odpowiednimi kulturami bakterii z rodzaju Bacillus, Pseudomonas i Promieniowców.

Jakie są zalety stosowania biopreparatów MOCbackter dla roślin?

Preparaty mikrobiologiczne, naturalne bakterie dla roślin pozwalają odbudować właściwy mikrobiom zbóż. Skutkuje to powstaniem swoistej bariery mikrobiologicznej – tzw. „efektu zajętego miejsca”. Uniemożliwia ona rozwój patogenom. Zawarte w preparatach linii MOCbackter mikroorganizmy efektywnie oddziałują więc na zdrowotność zbóż i są dobrą metodą na zwalczanie chorób grzybiczych roślin. Podnoszą ich tolerancję na stresy biotyczne i abiotyczne. Zwiększają również produkcję biomasy i przyczyniają się do zwiększenia systemu korzeniowego. Zawarte w preparatach MOCbackter F mikroorganizmy zastosowane w uprawie zbóż tworzą kompleksowy, interaktywny ekosystem, którego funkcjonowanie przynosi więc wymierne korzyści.

Preparaty mikrobiologiczne na choroby grzybicze roślin i nie tylko

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, stosowanie preparatów MOCbackter to nie tylko wyższa tolerancja roślin na stresy biotyczne i abiotyczne, ale i większy system korzeniowy.

Podobny efekt działania ma fungicyd Contans WG. Jest to na ten moment jedyny w Polsce zarejestrowany środek biologiczny zawierający wyizolowany z gleby żywy organizm Coniothyrium minitans. Ten pożyteczny grzyb pasożytniczy wyizolowany z gleby działa selektywne i zastosowany doglebowo niszczy przetrwalniki grzybów z rodzaju Sclerotinia. Skutecznie ochrania więc korzenie i podstawy pędów roślin przed zgnilizną twardzikową. Stosowany przed sadzeniem czy siewem umożliwia jeszcze efektywniejsze zwalczanie chorób grzybiczych roślin.

Mikroorganizmy przetwarzają substancje złożone w związki proste. Są łatwo przyswajalne przez rośliny, jak i przez nie same. Taka obopólna korzyść przekłada się na lepszy wzrost roślin i produkcję biomasy. W przypadku zbóż odpowiednia ilość biomasy jest bardzo ważna - szczególnie w trakcie suszy, braku wody. Ma to związek z tym, że składniki zawarte w liściach przemieszczają się do ziaren w okresie dojrzewania. Szacuje się, że nawet 60% całkowitego plonu ziarna pochodzi z translokacji składników z liści do kłosa.

Podobnie jak preparaty MOCbacter, tak produkty WiN2backter zawierają naturalne bakterie dla roślin. Mają jednak ich dużo więcej - koncentracja 1x109 jtk/1g – taka ilość tworzy szczepionki dla roślin.

Naturalne szczepionki dla roślin i biopreparaty zamiast pestycydów?

Mikroorganizmy, oprócz działania osłonowego na powierzchni roślin i stymulacji wzrostu części nadziemnych, dostają się także do gleby. Tam odgrywają równie ważną rolę. Te naturalne bakterie posiadają bowiem zdolność do gromadzenia nawet najmniejszych ilości wody oraz składników pokarmowych, które następnie będą wykorzystywane przez rośliny.

Zarówno szczepionki bakteryjne WiN2backter, jak i biopreparaty MOCbackter czy fungicyd Contans WG mają w swoim składzie naturalne bakterie dla roślin, które dzięki najnowszej technologii ograniczają użycie pestycydów i są odpowiedzią na potrzebę rolnictwa ekologicznego. Prawdopodobnie, z biegiem czasu, takich preparatów będzie coraz więcej na rynku.