Komplet 560 SC na chwasty w zbożach jesienią | Blog Sklepfarmera.pl

Pszenica, jęczmień, żyto – jesienna ochrona zbóż

Od kilku lat coraz większym zainteresowaniem cieszą się jesienne zabiegi chwastobójcze w zbożach ozimych. Jesienna ochrona zbóż przynosi zazwyczaj lepsze efekty od zabiegów wiosennych, ponieważ chwasty znajdują się w młodszych fazach rozwojowych niż wiosną i w związku z tym są bardziej wrażliwe na stosowane herbicydy. Ponad to odchwaszczanie jesienne korzystniej wpływa na roślinę uprawną, która pozbawiona konkurencji w okresie, gdy jest najbardziej wrażliwa, lepiej rośnie i w okres spoczynku wchodzi właściwie rozwinięta.

Ten termin wykonania zabiegu należy przede wszystkim zalecić w zbożach sianych we wczesnych terminach. Dotyczy to przede wszystkim upraw jęczmienia, a również żyta i pszenżyta oraz bardzo wcześnie wysianych pszenic. Uprawy siane wcześnie, w sprzyjających warunkach pogodowych (długa, ciepła i wilgotna jesień), już przed nastaniem zimy mogą być w znacznym stopniu opanowane przez chwasty. Pozostawienie takiej sytuacji do wiosny może spowodować spadek plonów, którego nie uratuje zabieg wiosenny.

Kompletne rozwiązanie na chwasty w zbożach ozimych

Komplet 560SC Bayer

Spośród środków zlecanych do odchwaszczania zbóż jesienią, godny zainteresowania jest herbicyd Komplet 560 S.C., który przeznaczony jest do jesiennego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych. Jest to środek zawierający dwie substancje aktywne – diflufenikan (280 g/l) i flufenacet (280 g/l).

Dzięki temu charakteryzuje się podwójnym mechanizmem działania. Diflufenikan może być pobierany zarówno poprzez korzenie kiełkujących chwastów, jak i przez liście. Drugą z substancji – flufenacet - chwasty wchłaniają głównie przez korzenie i hypokotyl. Co istotne, zarówno diflufenikan, jak i flufenacet zachowują swoją aktywność chwastobójczą w glebie przez kilkanaście tygodni, co zapewnia utrzymanie łanu w stanie wolnym od chwastów w okresie największej wrażliwości zbóż. Herbicyd najskuteczniej niszczy chwasty w momencie ich wschodów oraz w fazie siewek. Dobre uwilgotnienie gleby podnosi skuteczność działania środka, natomiast łagodna zima sprzyja szybszemu rozkładowi substancji aktywnych herbicydu, co powoduje skrócenie działania chwastobójczego wiosną.

Zastosowanie środka Komplet 560 SC

Komplet 560 SC jest w pełni selektywny i bezpieczny dla zbóż ozimych – pszenicy, pszenżyta, żyta i jęczmienia, do których odchwaszczania jest zalecany. Pomimo przedłużonego działania doglebowego, środek w ciągu okresu wegetacji ulega rozkładowi i nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Jeśli zajdzie konieczność przedwczesnego przeorania chronionej plantacji, po wykonaniu zabiegów uprawowych wiosną można bez obaw wysiewać buraki cukrowe, jęczmień jary, kukurydzę, pszenicę jarą, rzepak jary i ziemniaki.

Herbicyd Komplet 560 SC przeznaczony jest do odchwaszczania pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, pszenżyta ozimego i żyta ozimego w terminie jesiennym, w fazie szpilkowania zbóż. Zalecana dawka środka to 0,4-0,5 l/ha. Wyższej z zalecanych dawek należy użyć na plantacjach silnie zachwaszczonych oraz w przypadku uprawy zbóż na glebach ciężkich lub torfowych.

Herbicyd skutecznie zwalcza:

 • dymnicę pospolitą,
 • fiołka polnego,
 • gorczycę polną,
 • gwiazdnicę pospolitą,
 • jasnotę purpurową,
 • mak polny,
 • miotłę zbożową,
 • niezapominajkę polną,
 • przetaczniki,
 • przytulię czepną,
 • rdest powojowy,
 • chwasty rumianowate (do fazy pierwszych liści właściwych),
 • rzodkiew świrzepę,
 • samosiewy rzepaku (jesienne wschody),
 • tasznik pospolity i tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe to bodziszek drobny i chaber bławatek.

 

Skuteczność zwalczania chwastów herbicydem Komplet 560 SC w zbożach jesienią (średnia z 8 doświadczeń IUNG-PIB 2005).

 


Autor: doc. dr. hab. Krzysztof Domaradzki kierownik w Zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Roli w Instytucie Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.