Bactim Terrastart - nowy biopreparat na rynku | Blog Sklepfarmera.pl

Fosfor w roślinie to jeden z podstawowych makroelementów. Pierwiastek ten pełni mnóstwo istotnych funkcji, które wpływają na prawidłowy wzrost i rozwój roślin uprawnych, a co za tym idzie – ich plonowanie. Niestety fosfor jest słabo przyswajalny z gleby i nawozów. W momencie krytycznego zwiększonego zapotrzebowania powinien być dostarczany roślinom w formach dobrze rozpuszczalnych w wodzie, w tym w postaci nawozów wieloskładnikowych. W związku z tym powstają nowe biopreparaty w rolnictwie. Najnowszym biopreparatem na rynku zmniejszającym niedobór fosforu w roślinach uprawnych jest Bactim Terrastart.

Fosfor w roślinie to niezbędny pierwiastek

Fosfor, jako jeden z głównych makroelementów, ma podstawowe znaczenie w odżywianiu roślin i wykazuje korzystny wpływ m.in. na:

  • fotosyntezę oraz inne procesy energetyczne zachodzące w roślinie;
  • prawidłowy rozwój systemu korzeniowego oraz organów generatywnych;
  • odporność roślin na niekorzystne warunki;
  • zawartość i jakość białka, węglowodanów i tłuszczów w roślinie;
  • ograniczenie skutków przeazotowienia roślin.

Skąd w roślinach niedobór fosforu?

Niedobór fosforu w roślinach może być konsekwencją zarówno ograniczonej ilości tego pierwiastka w glebie, jak również jego słabego wchłaniania spowodowanego nieuregulowanym odczynem gleby. Na przyswajalność fosforu z gleby – oprócz odczynu – w dużej mierze wpływa również temperatura gleby. Gdy ta wynosi 12°C (i mniej), pobieranie fosforu przez system korzeniowy jest utrudnione.

Na wiosnę, gdy rośliny wegetują, niedobór fosforu może upośledzać rozwój systemu korzeniowego.

Przy pH gleby wynoszącym 6,5‑7,0 fosfor najlepiej jest przyswajalny przez rośliny. Skutki niedoboru fosforu najbardziej widoczne są na glebach mocno kwaśnych - o pH poniżej 5,5, niewapnowanych i przeazotowanych.

Kolejnym okresem zwiększonego zapotrzebowania na fosfor, jest czas kwitnienia, a w szczególności tworzenia i dojrzewania owoców.

W końcowym etapie wegetacji – późnym latem i wczesną jesienią – fosfor także jest niezbędny. Wtedy właśnie system korzeniowy roślin regeneruje się celem bezproblemowego przetrwania zimy i przygotowania do spoczynku.

Objawy i skutki niedoboru fosforu w roślinach

Niedobór fosforu w roślinie poznać można przede wszystkim po znacznie wolniejszym jej wzroście oraz przybieraniu innej, ciemniej, fioletowo-różowej barwy liści (te mogą też zwijać się i obwisać). Co ciekawe, pierwsze objawy niedoboru fosforu w roślinach widoczne są w ich starszych, dolnych częściach, głównie na łodygach oraz liściach. Z czasem objawy przechodzą na młodsze części roślin. Głównym, długofalowym skutkiem niedoboru fosforu jest niewyrośnięta roślina, o słabym systemie korzeniowym. Roślina z niedoborem fosforu jest mniej odporna na stres. Przykładowo oznacza to, że rośliny ozime bardziej wymarzają czy w okresie suszy nie radzą sobie i szybciej więdnieją.

Nawozy i biopreparaty w rolnictwie na niedobór fosforu

Aby zaopatrzyć rośliny w fosfor w rolnictwie stosuje się specjalne nawozy fosforowe - fosfat, superfosfat, polifoska czy mączki fosforytowe. Można też wykorzystać nawozy wieloskładnikowe o uregulowanej, odpowiednio dobranej dla poszczególnych grup roślin dawce makroelementów. Takie nawozy, w tym biopreparaty, są odpowiednimi produktami na nawożenie startowe, którego głównym celem jest przełamanie bariery fizjologicznej roślin, polegającej na słabym pobieraniu składników pokarmowych w niskiej temperaturze. Jednym z takich nawozów jest wspomniany na początku artykułu nowy biopreparat od Intermag Bactim Terrastart.

Bactim Terrastart zastosowanie w uprawie roślin

Nawóz ten przeznaczony jest do stosowania z siewem nasion, sadzeniem roślin i do przygotowania substratów do siewu i sadzenia roślin. Forma nawozu – mikrogranulat, zapewnia odpowiednie rozmieszczenie składników pokarmowych i mikroorganizmów w ramach całego systemu korzeniowego siewek. Wysoka zawartość fosforu oraz formuła SAFE-P (mikroorganizmy) przyśpiesza rozwój systemu korzeniowego. Bactim Terrastart zawiera także łatwo przyswajalny cynk, niezbędny do początkowego rozwoju roślin.

Nawóz Bactim Terrastart można stosować na rośliny przy pomocy urządzeń do wysiewu mikrogranulatów zainstalowanych na siewnikach lub sadzarkach oraz poprzez precyzyjne wymieszanie nawozu z substratem używanym do siewu lub sadzenia roślin.

Bactim Terrastart zastosowanie ma we wszystkich uprawach rolniczych wysiewanych siewnikami precyzyjnymi np. kukurydzy czy buraku cukrowym w dawce 15 kg/ha. Nawozem Bactim Terrastart można nawozić także warzywa korzeniowe – na przykład marchew czy pietruszkę. W warzywach korzeniowych producent zaleca dawkę w zakresie 5 – 7 kg nawozu na 1 hektar.

Korzyści ze stosowania Bactim Terrastart

W nawozie Bactim Terrastart skład, czyli formuła SAFE-P i bakterie glebowe z rodzaju Bacillus sp., zwracają szczególną uwagę. Bakterie te w naturalny dla siebie sposób uwalniają uwsteczniony fosfor (proces ten w glebie polega na wytrącaniu fosforanów w postaci trudno rozpuszczalnych soli kwasu ortofosforowego, co z kolei sprawia, że fosfor nie może być pobierany przez rośliny) z depozytu glebowego, dostarczając go roślinom. Mikroorganizmy chronią fosfor przed chemicznym uwstecznieniem wynikającym ze zbyt niskiego lub zbyt wysokiego odczynu gleby. Dodatkowo Terrastart skład pozwala na lepsze zaopatrzenie siewek w ważny na etapie wschodów fosfor i cynk, w tym przyspieszenie początkowego wzrostu siewek oraz silnie biostymuluje rośliny. Jest to więc multifunkcjonalny nawóz, przynoszący wiele korzyści.