Zwalczanie chwastów w kukurydzy | Blog Sklepfarmera.pl

Systemy zwalczania chwastów w kukurydzy

Chwasty to, krótko mówiąc, konkurencja dla roślin uprawnych w walce o składniki pokarmowe, wodę i światło. Niektóre z nich np. ostrożeń polny, owies głuchy, gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, perz właściwy i wiele innych, wydzielają do gleby substancje, które w znaczący sposób hamują rozwój roślin uprawnych (tzw. allelopatia). Dlatego też, aby chcąc uzyskać wysokie plony, musimy zwalczać chwasty w kukurydzy i w innych uprawach..

Jak zaplanować zwalczanie chwastów w kukurydzy?

Kukurydzę siejemy w rzędach co 45 cm,w ogrzaną do 8℃ glebę. Jej początkowo powolny rozwój daje możliwość startu wielu chwastom, również tym ciepłolubnym jak komosa biała, psianka czarna, szarłat szorstki, chwastnica jednostronna, włośnica sina. Oprócz tego często w uprawie kukurydzy dużym zagrożeniem staje się powój polny, rdestówka powojowata, skrzyp polny. Trzeba też pamiętać, że przy 2-3 liściu kukurydza zaczyna „widzieć” zielone odbite światło, np. rosnącego w pobliżu chwastu. Jej reakcją jest osłabienie rozwoju systemu korzeniowego oraz ucieczka pędu do góry, co skutkuje osłabieniem rośliny i spadkiem plonu. Jak więc podejść do zwalczania chwastów? Odpowiedzią na ten problem mogą być specjalistyczne herbicydy do kukurydzy.

Herbicydy do kukurydzy stosowane doglebowo

Brak chwastów rozwijających się z rozłogów: czyli perzu, ostrożnia, powoju i skrzypu. Możemy stosować preparaty działające doglebowo, np. Lumax 537,5 SE w dawce 3-4l/ha lub Adengo 315 SC w dawce 0,33l- 0,44l/ha. Stosowanie preparatów doglebowych czyści pole dla kukurydzy już od samego początku jej wzrostu i zapobiega zachwaszczeniu wtórnemu. Ma jednak wysokie wymagania odnośnie uwilgotnienia gleby w momencie wykonania zabiegu, jak również w chwili, kiedy wschodzą chwasty.

Dobry efekt w stosowaniu preparatów doglebowych daje dodatek Adiuvare Ground 0,5l. Stabilizuje on substancje aktywne w wierzchniej warstwie gleby, zapobiega uszkodzeniom rośliny uprawnej, a także ogranicza efekt suszowy, osłabiający działanie preparatów. Dlatego możemy zmodyfikować stosowanie tych herbicydów i korzystać z nich w momencie wschodów chwastów. W Adengo 315 SC w tych samych dawkach dopuszczalna faza kukurydzy to 2-3 liście. W przypadku preparatu Lumax 537,5 SE obniżamy dawkę do 2,5l dodając 0,5l np. Nicogan 040 SC . Pamiętamy o ograniczeniach w płodozmianie po Adengo 315 SC i Lumaxie 537,5 SE - nie siejemy strączkowych. Lumax 537,5 SE ujemnie wpływa na pszenicę ozimą, posianą po kukurydzy.

Herbicydy do kukurydzy

Zwalczanie chwastów w kukurydzy rozwijających się z rozłogów – preparaty na perz, ostrożeń, powój i skrzyp

Stosowanie nalistne

Pola, na których występuje perz i ostrożeń:

 • Maister Power 42,5 OD 1l – 1,5l
 • Hector Max 66,5 WG 440g
 • Nicogan 40SC 1l + Mocarz 0,2l + Olej
 • Elumis 105 OD 1,2l-1,5l

Powój polny i skrzyp zwalczamy tylko powschodowo preparatami zawierającymi Dicambę, MCPA, Fluroxypyr.

Zwalczanie chwastów tylko w fazie 3-6 liści kukurydzy wiąże się z tym, że rozpoczęła ona już konkurencję z chwastami o światło i rozwija pęd nadziemny, zamiast system korzeniowy.

Stosowanie technologii dwuzabiegowej – dobre rozwiązanie na chwasty w kukurydzy

 • Przedwschodowo: 0,25l Adengo 315 SC lub 2l Lumax 537,5 SE
 • 3-6 liści poprawka np.:
  • 0,75l Maister Power 42,5 OD
  • 250-300g Hector Max 66,5 WG
  • 0,7l Nicogan + 0,2kg Mocarz
  • 0,8-1,0l Elumis

Takie rozwiązanie zapewnia wzrost kukurydzy na czystym polu przez cały okres wegetacji.