Zwalczanie chwastów w kukurydzy

Systemy zwalczania chwastów w kukurydzy

Chwasty to, krótko mówiąc, konkurencja dla roślin uprawnych w walce o składniki pokarmowe, wodę i światło. Niektóre z nich np. ostrożeń polny, owies głuchy, gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, perz właściwy i wiele innych, wydzielają do gleby substancje, które w znaczący sposób hamują rozwój roślin uprawnych (tzw. allelopatia). Dlatego też, aby chcąc uzyskać wysokie plony, musimy zwalczać chwasty.

 

Jak zaplanować zwalczanie chwastów?

Kukurydzę siejemy w rzędach co 45 cm,w ogrzaną do 8*C glebę. Jej początkowo powolny rozwój daje możliwość startu wielu chwastom, również tym ciepłolubnym jak komosa biała, psianka czarna, szarłat szorstki, chwastnica jednostronna, włośnica sina. Oprócz tego często w uprawie kukurydzy dużym zagrożeniem staje się powój polny, rdestówka powojowata, skrzyp polny. Trzeba też pamiętać, że przy 2-3 liściu kukurydza zaczyna „widzieć” zielone odbite światło, np. rosnącego w pobliżu chwastu. Jej reakcją jest osłabienie rozwoju systemu korzeniowego oraz ucieczka pędu do góry, co skutkuje osłabieniem rośliny i spadkiem plonu. Jak więc podejść do zwalczania chwastów?

 

Stosowanie środków doglebowych

Brak chwastów rozwijających się z rozłogów: czyli perzu, ostrożnia, powoju i skrzypu. Możemy stosować preparaty działające doglebowo,np. Lumax 537,5 SE w dawce 3-4l/ha lub Adengo 315 SC w dawce 0,33l- 0,44l/ha. Stosowanie preparatów doglebowych czyści pole dla kukurydzy już od samego początku jej wzrostu i zapobiega zachwaszczeniu wtórnemu. Ma jednak wysokie wymagania odnośnie uwilgotnienia gleby w momencie wykonania zabiegu, jak również w chwili, kiedy wschodzą chwasty.

Dobry efekt w stosowaniu preparatów doglebowych daje dodatek Adiuvare Ground 0,5l. Stabilizuje on substancje aktywne w wierzchniej warstwie gleby, zapobiega uszkodzeniom rośliny uprawnej, a także ogranicza efekt suszowy, osłabiający działanie preparatów. Dlatego możemy zmodyfikować stosowanie tych herbicydów i korzystać z nich w momencie wschodów chwastów. W Adengo 315 SC w tych samych dawkach dopuszczalna faza kukurydzy to 2-3 liście. W przypadku preparatu Lumax 537,5 SE obniżamy dawkę do 2,5l dodając 0,5l np. Nicogan 040 SC . Pamiętamy o ograniczeniach w płodozmianie po Adengo 315 SC i Lumaxie 537,5 SE - nie siejemy strączkowych. Lumax 537,5 SE ujemnie wpływa na pszenicę ozimą, posianą po kukurydzy.

 

Brak chwastów rozwijających się z rozłogów, czyli: perzu, ostrożnia, powoju i skrzypu

Stosowanie nalistne

Pola, na których występuje perz i ostrożeń

Powój polny i skrzyp zwalczamy tylko powschodowo preparatami zawierającymi Dicambę, MCPA, Fluroxypyr

Zwalczanie chwastów tylko w fazie 3-6 liści kukurydzy wiąże się z tym, że rozpoczęła ona już konkurencję z chwastami o światło i rozwija pęd nadziemny, zamiast system korzeniowy.

Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie technologii dwuzabiegowej

Takie rozwiązanie zapewnia wzrost kukurydzy na czystym polu przez cały okres wegetacji.