Zastosowanie zaprawy Scenic 080 FS Bayer w ochronie zbóż ozimych przed grzybami | Blog Sklepfarmera.pl

Przed nami przygotowania do kolejnego sezonu produkcyjnego. Każdy plantator zastanawia się jak pokierować produkcję by uczynić ją najbardziej efektywną. Już na etapie przygotowania materiału siewnego rolnik podejmuje bardzo ważne decyzje. Odpowiedni do warunków gospodarstwa dobór odmian jest pierwszym, ale nie jedynym czynnikiem mającym ogromny wpływ na dalszy przebieg procesu produkcji. Ochrona przed chorobami jest jednym z czynników decydujących o sukcesie w uprawie zbóż ozimych.

Przygotowanie się do walki z chorobami roślin

Pierwszym etapem ochrony fungicydowej jest zaprawianie nasion. Ten najtańszy i z pozoru mało istotny zabieg bardzo często decyduje o dalszych etapach walki z chorobami. Decyduje o zarówno ilości jak i efektywności dalszych zabiegów nalistnych.

Dobra zaprawa powinna cechować się kilkoma najistotniejszymi dla użytkownika cechami. Najważniejsze jest zawsze bezpieczeństwo rośliny chronionej, skuteczne eliminowanie patogenów, długość ochrony oraz wpływ na wzrost i rozwój roślin. Często decydującym czynnikiem o wyborze zaprawy jest cena zaprawy lub techniczna możliwość jej odpowiedniego zastosowania. Sięgając po zaprawę o wysokich wartościach użytkowych jesteśmy w stanie uzyskać zadowalające nas efekty i zapewnić naszym zbożom odpowiednie warunki rozwoju już od samego początku. Dobrym rozwiązaniem spełniającym oczekiwania rolników jest np. zaprawa Scenic 080 FS.

Scenic 080 FS Bayer

Zastosowanie zaprawy nasiennej Scenic 080 FS Bayer w ochronie zbóż

Przez ostatnie lata produkt ten zdobył sobie szerokie uznanie wśród producentów zbóż ozimych. Preparat ten zalecany jest do:

  • ochrony pszenicy zarówno ozimej jak i jarej,
  • żyta,
  • pszenżyta ozimego.

Jego zastosowanie skutkuje szybkimi wschodami i dużym wigorem roślin we wczesnych fazach rozwojowych. Scenic 080 FS działa długo i zwalcza liczne patogeny jak chociażby głównie źdźbłową, śniecie, zgorzel siewek czy pleśń śniegową. Jest preparatem zawierającym trzy substancje czynne – jedną z grupy strobiluryn – co daje wielokierunkową, skuteczną walkę z chorobami. Scenic 080 FS równomiernie pokrywa materiał siewny, nie osypuje się z nasion, nie pyli podczas zaprawiania, pakowania zaprawionych nasion czy podczas samego siewu. Dzięki temu nie ma strat substancji czynnych z powierzchni nasion oraz osoby mające kontakt z zaprawionymi nasionami nie są narażone na wdychanie pyłu.

Zaprawa Scenic 080 FS daje wysoką wartość użytkową przy relatywnie niskiej cenie, co przybliża ją do niedoścignionego celu – maksimum korzyści przy minimalnych nakładach.

 


Autor: Piotr Szustak