Vanadoo. Korzyści wanadu w glebie | Blog Sklepfarmera.pl

Wanad został odkryty w 1831 roku przez Nilsa Sefströma. Ze względu na bogactwo kolorów jego soli otrzymał nazwę wanad na cześć nordyckiej bogini piękna - Vanadis. Naturalny wanad znajduje się w ponad 60 minerałach. Jego występowanie związane jest z aktywnością wulkanów, parowaniem oceanów, pożarami lasów, wietrzeniem skał, procesami glebotwórczymi. W glebach jest go niewiele, a najwięcej – bo 0,05% - jest w rędzinach.

Według prowadzonych od wielu lat badań, wanad w uprawie w znacznej ilości może powodować zahamowanie rozwoju układu korzennego i wzrostu roślin, jednak w niewielkich ilościach ma działanie odwrotne - stymuluje rozwój organów spichrzowych i zwiększa plon suchej masy. Wyzwaniem było opracowanie nietoksycznej a jednocześnie efektywnej formy, w jakiej wanad można by aplikować roślinom. Wiedzę tą praktycznie wykorzystała firma Intermag – pod jej nadzorem powstał nowy biostymulator – Vanadoo.

 

Czy wiesz, że....

nawet minimalna ilość wanadu w minerale zazwyczaj zabarwi go na kolor zielony (np. szmaragdy)?

 

Wanad w uprawie roślin – wyniki wieloletnich badań

Już kilkadziesiąt lat temu stwierdzono, że wanad wywiera dodatnie działanie na mikroorganizmy wiążące azot elementarny. W związku z tym zwrócono szczególną uwagę na jego wpływ na rośliny motylkowate. Stwierdzono wówczas korzystny wpływ na wzrost plonu grochu, koniczyny, łubinu i seradeli, związany ze zwiększonym przyswajaniem azotu.

Dziś wiadomo, że nawożenie wanadem zwiększa plony także innych gatunków roślin, nienależących do motylkowatych. Wanad poprawia też jakość plonów - wskutek nawożenia wanadem stwierdzono wzrost zawartości białka w ziarnie kukurydzy, witaminy C i karotenu u roślin motylkowatych, cukrów w owocach winorośli.

Wpływ wanadu na rośliny zależy w znacznym stopniu od formy, w jakiej się go stosuje do nawożenia. Jako anion może wpływać korzystnie, jako kation — ujemnie. Wpływ omawianego pierwiastka zależy także od zastosowanej dawki. Korzystnie wpływa tylko wówczas, gdy jego dawki są niewielkie. Wysoka zawartość wanadu oddziałuje na rośliny szkodliwie, co przejawia się, między innymi - obniżeniem plonu. Wrażliwość różnych gatunków roślin na nadmiar wanadu nie jest jednakowa. Szczególnie silnie obniżką plonów reagują rzepak ozimy i pszenica ozima. Do roślin mniej wrażliwych należy cebula i traganek.

Zbyt wysokie dawki wanadu powodują zahamowanie rozwoju roślin, zmniejszenie się ich wysokości, grubości łodyg i wielkości blaszek liściowych oraz obniżenie zawartości składników pokarmowych i aktywności reduktazy azotanowej.

Więcej o wanadzie i jego wpływu na plon piszą w swoich pracach między innymi Bogusław Karoń („Doświadczenia wazonowe nad wpływem wanadu na plon i skład chemiczny niektórych roślin”) oraz Kazimiera Gromysz-Kałkowska i Ewa Szubartowska („Dwa oblicza wanadu”).

 

Vanadoo – biostymulator z wanadem

Biostymulatory w rolnictwie to środki, które aplikowane do gleby w śladowych ilościach pobudzają wzrost roślin. Poprawiają wchłanianie składników pokarmowych w roślinach, zwiększają dostępność składników pokarmowych w ryzosferze, wpływają na jakość plonu, a także zwiększają podnoszą poziom tolerancji roślin na stres.

Vanadoo to biostymulator z wanadem. Precyzując, posiada unikalne molekuły aVADIUM™ będące aktywnym, organicznym związkiem wanadu. Vanadoo zawiera 1,8% (m/m) wanadu (V) (21 g V w 1 litrze stymulatora).

Płynny organiczno-mineralny biostymulator Vanadoo wpływa pozytywnie na wielkość i jakość plonu organów spichrzowych – czyli tych części roślin, które magazynują substancje zapasowe. Jest więc dedykowany uprawom np. ziemniaków, selera czy marchwi. Jednorazowa, zalecana (według etykiety) dawka tego stymulatora z wanadem wynosi 0,25 l/ha. Produkt można stosować (mieszać) z większością innych środków ochrony roślin.

 

Wanad w glebie – po co stosować?

Korzyści wynikających z wanadu w glebie (w dobrze dobranej dawce) jest niemało. Ukazały to zarówno badania w wcześniejszych latach oraz badania przed dopuszczeniem Vanadoo do sprzedaży.

Doświadczenia we wszystkich jednostkach badawczych (IO, UP, UR,IUNG, COBORU i GW) wykazały zwiększone plony uprawne roślin po zastosowaniu tego nowego biostymulatora. Wanad polecany jest do stosowania w uprawie roślin o podziemnych częściach użytkowych, np. selera korzeniowego, marchwi, buraków ćwikłowych, ziemniaków.

Vanadoo Intermag aplikowany dolistnie oddziałuje pozytywnie na procesy metaboliczne, prowadzące do zwiększenia syntezy cukrów. Przyśpiesza procesy odpowiedzialne za powstawanie cukrów w roślinie oraz zwiększa transport cukrów do organów spichrzowych.

Ponadto, wanad w glebie wpływa na poprawę parametrów jakościowych plonu, m.in. zwiększając zawartość cukrów czy suchej masy.