Środki do zwalczania chwastów: Bacara Trio	| Blog Sklepfarmera.pl

Rolnicy, jak co roku, stają przed problemem zwalczania chwastów w zbożach ozimych. Od wielu lat uznaje się, że jesienny zabieg herbicydowy jest jednym z najważniejszych kroków do walki z nimi. Odpowiednio przygotowany i przeprowadzony, pozwala rozszerzyć spektrum stosowanych substancji aktywnych i wykorzystać preparaty o zróżnicowanym sposobie działania. Co roku na rynek wprowadzony jednak zostaje nowy środek tego typu i znów rolnicy stają przed dylematem: jaki herbicyd na chwasty wybrać? W artykule tym omówimy nowy produkt firmy Bayer – herbicyd Bacara Trio, który testowano w Centrum Doradztwa Technicznego Bayer w Pordenowie.

Bacara Trio – co to jest?

Bacara Trio 516 SC to profesjonalny i nowoczesny środek ochrony roślin na jesień, który odchwaszcza wszystkie gatunki zbóż ozimych. Występuje w formie stężonej zawiesiny, którą należy w odpowiednich proporcjach rozcieńczyć wodą. Innowacyjny skład herbicydu łączy trzy substancje aktywne, wzajemnie uzupełniające swoje działanie, co podnosi efektywność oprysku i przynosi pożądane efekty.

Bacara Trio – etykieta: środek bezpieczny dla upraw

Substancje aktywne wykorzystane w preparacie Bacara Trio należą do różnych grup, zróżnicowanych pod względem działania. Diflufenikan zaliczany jest do grupy F1 wg HRAC, flufenacet do grupy K3, a metrybuzyna do grupy C1. Takie nowoczesne i oryginalne połączenie wspomnianych wyżej substancji aktywnych powoduje, że preparat niezwykle skutecznie niszczy chwasty oraz charakteryzuje się selektywnością, co z kolei sprawia, że jest on bezpieczny dla roślin uprawnych.

Termin przeprowadzenia oprysku, jak również zalecana dawka herbicydu (0,45 l/ha) przedstawiona na Bacara Trio 516 SC etykieta, są zgodne z krajowymi wymaganiami rejestracyjnymi. Oznacza to, że preparat nie wpływa w sposób negatywny ani bezpośrednio na rośliny uprawne, ani tym bardziej na środowisko naturalne, pozostając bezpiecznym dla organizmów pożytecznych. Wysoki poziom selektywności, a także nowoczesny skład sprawiają, że opisywany środek jest efektywny w zwalczaniu chwastów oraz ochronie uprawy.

Użycie środka umożliwia siew dowolnych roślin w następstwie. Ponadto, jeśli chce się w wyniku uszkodzenia roślin przez mróz, szkodniki lub choroby zlikwidować plantację na polu to można uprawiać:

  • niedługo po zastosowaniu – pszenicę ozimą,
  • po upływie minimum 5 miesięcy od zabiegu – peluszkę, pszenicę jarą, jęczmień jary,
  • po upływie minimum 6 miesięcy od zabiegu – bób, bobik, kukurydzę, słonecznik.

Uprawa buraka cukrowego i rzepaku jarego jest możliwa dopiero po terminie zbioru rośliny uprawnej, w której użyto środka.

Herbicyd Bacara Trio 516 SC ma szerokie działanie. Zwalcza m.in.: miotłę zbożową, przytulię czepną, rumiany, chaber bławatek, jasnoty, przetaczniki oraz inne chwasty dwuliścienne.

Według badań najlepsze efekty chwastobójcze można uzyskać, gdy rośliny konkurencyjne występują we wczesnych fazach rozwojowych, tj. w okresie kiełkowania lub w fazie siewek. W związku z tym, zabieg najlepiej przeprowadzić jest w fazie kiełkowania zbóż. Jednakże preparat można z powodzeniem aplikować do fazy BBCH 13, czyli 3 liści zbóż.

Wysoka skuteczność to jedna z zalet tego herbicydu. Nie bez znaczenia pozostaje jednak kwestia bezpieczeństwa środka względem zbóż. W obszernych analizach w Centrum Doradztwa Technicznego Bayer znajdującego się w Pordenowie oceniano selektywność Bacara Trio dla roślin uprawnych. Badaniom poddano wszystkie gatunki zbóż ozimych. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że środek jest bezpieczny dla pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta i pszenżyta ozimych.

Opisywany preparat przeznaczony jest do wykonywania zabiegów jesiennych. To właśnie w tym okresie skuteczność oprysków z wykorzystaniem herbicydu Bacara Trio 516 SC jest najwyższa. Co prawda producent uwzględnił warunki atmosferyczne panujące podczas oprysków w tym jesiennym czasie, jednakże lepiej monitorować aktualną i prognozowaną pogodę, zwłaszcza przed zabiegiem, a w sytuacji przewidywalnych, drastycznych spadków lub wahań temperatury najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie planowanej aplikacji w późniejszym terminie, kiedy to warunki atmosferyczne będą bardziej przychylnie i bez problemu można będzie w pełni wykorzystać efektywność preparatu.

Stosując herbicyd Bacara Trio w dawce 0,45 l/ha, chroni się zboża przed większością występujących chwastów i uzyskuje kompleksową ochronę herbicydową poprzez tylko jeden jesienny zabieg.

Badacze zajmujący się ochroną roślin w prowadzonych eksperymentach potwierdzili skuteczność Bacara Trio na pozostałe wrażliwe gatunki roślin dwuliściennych, w tym jasnoty, samosiewy rzepaku i przetaczniki. Dodatkowo stwierdzono, że preparat zastosowany nawet w późniejszym terminie nadal charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem zwalczania miotły zbożowej.

Bacara Trio – opinie i podsumowanie

Bacara Trio to herbicyd jesienny o najnowszej formule dedykowany wszystkim gatunkom zbóż ozimych. Niezwykle wysoka efektywność produktu i jego bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej powoduje, że jest to obecnie jeden z najskuteczniejszych na rynku preparatów wykorzystywanych do walki z chwastami. Przeprowadzenie zabiegów ochrony roślin w zalecanym terminie i z wykorzystaniem Bacara Trio 516 SC stanowi sprawdzoną metodę zapobiegania miotły zbożowej i innych gatunków chwastów dwuliściennych.

Stosowanie Bacara Trio nie ogranicza płodozmianu. Po zbiorze zboża spryskiwanego tym środkiem można uprawiać wszystkie rośliny, nawet rzepak czy buraki. W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji należy kierować się zasadami podanymi na etykiecie rejestracyjnej produktu. Trzeba też pamiętać, że zboża należy wysiać na taką samą głębokość (3-4cm) i dokładnie przykryć ziarna ziemią. Na glebach próchnicznych i czarnoziemach preparat może być mniej skuteczny. Ważne jest też odpowiednie rozstawienie dysz (uniknie się w ten sposób uszkodzenia upraw). Należy zwrócić uwagę również na dokładność oprysku.

Testy rekomendacyjne odnośnie stosowania środka czy po prostu Bacara Trio - opinie są sprzyjające. Z biegiem czasu tak naprawdę okaże się czy herbicyd ten jest lepszy od innych znanych preparatów tego typu. Wszystko jednak wskazuje na to, że w najbliższym czasie Bacara Trio 516 SC będzie jednym z najlepszych środków chwastobójczych.