Skuteczne środki chwastobójcze na wiosnę | Blog Sklepfarmera.pl

W kwestii uprawy roślin, zarówno ogrodnicy, jak i rolnicy zmagają się z problemem pojawienia się szkodliwych dla upraw chwastów. Okres wegetacji chwastów na polach i w ogrodach, rozpoczyna się znacznie wcześniej, niż u roślin uprawnych - wzrastają szybciej, aby móc przyswoić jak najwięcej składników odżywczych oraz mieć lepszy dostęp do słońca i wody. Rośliny te rozwijają się w niekontrolowany sposób, wyciągając z gleby cenne minerały, a także wodę, przez co zasobność i jakość plonów jest ograniczana. Zbytnie zagęszczenie łanu zmniejsza jego przewiewność, co prowadzi do rozwoju chorób powodowanych przez rozwój grzybów. Mechaniczne zwalczanie chwastów można wspierać, stosując odpowiednie herbicydy, które zapewnią znacznie lepszą skuteczność i długotrwały efekt.

Herbicydy – zastosowanie oraz działanie

Pestycydy, stosowane do usuwania chwastów jedno- i dwuliściennych z ogrodów oraz pól uprawnych – czyli herbicydy – mogą działać selektywnie lub nieselektywnie. Oznacza to, że swoim działaniem mogą obejmować jedynie konkretne gatunki, lub też wszystkie rośliny wzrastające na danym terenie. Mogą być przeznaczone do stosowania przed rozpoczęciem uprawy lub też po jej zakończeniu. Środki do zwalczania chwastów dzielą się także ze względu na sposób stosowania - na preparaty aplikowane doglebowo, dolistnie  w formie oprysków. Zabiegi chwastobójcze wykonuje się jesienią, po zebraniu plonów lub też wczesną wiosną, przed ich wysiewem, a najpóźniej przed końcem kwitnienia zbóż. Warto dobierać środki działające w nieco niższej temperaturze, aby jak najwcześniej zahamować wegetację chwastów. Wczesnowiosenne herbicydy powinny także zawierać kilka różnych substancji czynnych, zapewniających szerokie spektrum działania. Chemiczne środki w formie oprysków osiadają na powierzchni rośliny, stopniowo wnikając w jej tkankę. Preparaty ograniczają zachodzenie procesów fotosyntezy - osłabienie chwastów oraz całkowite ich obumarcie następuje na przestrzeni kilku tygodni.

Środki na chwasty w Twoim ogródku

Jedną z bardziej skutecznych metod walki z chwastami, jest przekopanie terenu i oddzielenie od ziemi wszelkich korzeni, kłączy i łodyg. Oczyszczony grunt, może być obsiany nową trawą, warzywami lub innymi sadzonkami. Ten sposób na chwasty jest skuteczny jedynie w przypadku oczyszczania niewielkiego terenu. Dużo bardziej efektywną metodą, jest stosowanie preparatów chwastobójczych. Nowoczesne środki na chwasty działają w ten sposób, aby wyrządzać możliwie jak najmniej szkody środowisku naturalnemu, przy jednoczesnej efektywności w zwalczaniu samych chwastów. Zakładając ogród, lub obsiewając ogródek, przed rozpoczęciem uprawy, można zastosować nieselektywny preparat, który pozwoli wytępić wszystkie rośliny z danego miejsca, aby następnie obsadzić je wedle uznania.

Polecane środki chwastobójcze

Herbicydy kontaktowe dość szybko uszkadzają roślinę w miejscu, w którym zostały zaaplikowane. Ich wadą pozostaje jednak fakt, że w kolejnym roku oprysk należy powtórzyć. Preparaty układowe działają nieco wolniej, ale eliminują zarówno widoczną część rośliny, jak i powodują obumarcie jej systemu korzeniowego. Środki chwastobójcze powinny być dobierane w oparciu o konkretne gatunki roślin, jakie rozwijają się na posesji. Dzięki temu usuwanie chwastów, z wykorzystaniem preparatów selektywnych, może okazać się znacznie bardziej efektywne. Chwastobójcze preparaty tego typu nie szkodzą właściwym uprawom, stopniowo hamując i ograniczając rozprzestrzenianie się oraz wzrost szkodliwych chwastów.