Nawozy azotowe – kiedy stosować? | Blog Sklepfarmera.pl

Rolnicy wyczekiwali zmiany, która zniesie sztywno przyjęte terminy nawożenia azotem. Od lutego 2023 roku jest to możliwe – nowy program azotanowy już obowiązuje. Podpowiadamy jakie są nowe terminy stosowania nawozów azotowych.

Elastyczny termin nawożenia azotem 2023 – ułatwienie dla rolników

Zmiany dotyczące stosowania azotu obowiązują od 8 lutego 2023. Wtedy to zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Elastyczny termin nawożenia azotem obowiązują od początku lutego 2023 roku. – Elastyczny, to znaczy uzależnione od pogody, od temperatury.

IMGW da znać gdzie i kiedy można stosować nawożenie azotem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował nowe funkcjonalności w serwisie agrometeo.imgw.pl, dzięki którym rolnik dowie się, czy nawożenie azotem na jego terenie jest już możliwe. Na stronie IMGW codziennie (aż do końca lutego) będzie publikowany wykaz powiatów, w których będzie można stosować azot.

Nowe terminy stosowania nawozów azotowych wiosną i jesienią

Zmienione przepisy wprowadzają elastyczny termin nawożenia w okresie od 1 lutego do 1 marca. Termin rozpoczęcia stosowania nawozów, po wejściu w życie rozporządzenia, uzależniony jest od średniej dobowej temperatury w kolejnych pięciu dniach przez próg 3℃ dla roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych oraz 5℃ dla pozostałych upraw. Wydłużenie terminów dotyczy również nawożenia jesiennego.

Inne zmiany w dyrektywie azotanowej

Wdrożenie Programu działań wynika z realizacji dyrektywy azotanowej, zgodnie z którą dokument ten podlega przeglądowi i aktualizacji co 4 lata. Ostatnia zmiana – oprócz  elastycznego terminu nawożenia – zmieniła wskaźniki produkcji nawozów naturalnych i zawartego w nich azotu (dodano nowe grupy, takie jak osły, bawoły, lamy, alpaki). Uporządkowany został również podział na grupy technologiczne dla innych gatunków.

Ponadto, w rozporządzeniu uwzględniono zasady obliczania produkcji nawozów naturalnych w przypadku otwartego systemu utrzymania. Uaktualniono metodę obliczania maksymalnych dawek nawozów azotowych dla niektórych upraw, takich jak m.in.:

  • kukurydza uprawiana na zieloną masę,
  • kapusta włoska,
  • konopie włókniste,
  • len włóknisty oraz
  • szparagi.

Podstawowe terminy nawożenia azotem – dyrektywa azotanowa nadal obowiązuje

Nowe rozporządzenie zmieniło tylko niektóre aspekty dotyczące nawozów azotowych. Reszta nadal obowiązuje.

I tak, nawozy azotowe mineralne i nawozy naturalne płynne w „normalnym terminie” stosujemy następująco:

Rodzaj gruntu/uprawy

Termin stosowania

grunty orne

1 marca - 20 października

grunty orne na terenie gmin objętych wykazem określonym w tabeli 4 stanowiącej załącznik nr 2 do Programu azotanowego

1 marca - 15 października

grunty orne na terenie gmin objętych wykazem określonym w tabeli 5 stanowiącej załącznik nr 3 do Programu azotanowego

1 marca - 25 października

uprawy trwałe

1 marca - 31 października

uprawy wieloletnie

1 marca - 31 października

trwałe użytki zielone

1 marca - 31 października

Nawozy naturalne stałe możemy stosować od 1 marca do 30 października, w przypadku upraw trwałych, upraw wieloletnich oraz trwałych użytków zielonych od 1 marca do 30 listopada.

Podsumowanie: nowy program azotanowy ułatwi prace rolnicze

Rząd w końcu wyszedł na przeciw oczekiwaniom rolnikom. Nowy program azotanowy z pewnością ułatwi pracę na polu. Nie będzie tych sztucznych ograniczeń, nie trzeba będzie wstrzymywać się z nawożeniem azotem – jedyną barierą będą tylko warunki pogodowe.