Brand: DuPont
SKU Produktu: 32621

Titus 25 WG 20g DuPont

Ocena:
% of 100
0  opinii
Produkt jest dostępny Produkt jest dostępny
wysyłka już od 19,90 zł Hover? Cena najtańszej z form wysyłki z uwzględnieniem tylko tego produktu. Pełną listę cen i kurierów otrzymasz podczas składania zamówienia.
53,00 zł

Środek chwastobójczy
Substancja aktywna: rimsulfuron - 250 g/l
Sposób działania: Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie
Stosowanie: Środek przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i rocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy, ziemniaku i pomidorze.

TITUS 25 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i rocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy, ziemniaku i pomidorze. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Działanie na chwasty
TITUS 25 WG jest herbicydem selektywnym o działaniu systemicznym.  Pobierany jest głównie przez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy widoczny jest w okresie 7 - 20 dni po zabiegu. Najlepiej działa na chwasty roczne znajdujące się w fazie 2 - 3 liści.  Perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5 - 7 liści (tj. wysokość 15 - 25 cm). Środek wykazuje selektywność czynną, tzn. kukurydza, ziemniaki i pomidory rozkładają go do związków nieaktywnych.
Chwasty wrażliwe: blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna,  dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, perz właściwy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, komosa biała, rdest powojowy, wilczomlecz obrotny
Chwasty średnio odporne: przetacznik perski

Sporządzanie cieczy użytkowej:
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Środek odmierzyć załączoną do opakowania miarką (lub odważyć). Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego przeznaczoną do zużycia w czasie zabiegu ilością wody, z włączonym mieszadłem. Następnie wlać do zbiornika adiuwant (środek wspomagający) Trend 90 EC ciągle mieszając. Stosując Titus 25 WG łącznie ze środkami Refine 75 WG (lub Harmony 75 WG) lub Sencor 70 WG składniki mieszaniny można wsypać do zbiornika opryskiwacza jednocześnie. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Ciecz użytkową zastosować w dniu sporządzenia. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”
"W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

Wszystkie informacje związane z rodzajami zagrożenia podczas stosowania i kontaktu z produktem znajdziesz w karcie charakterystyki pkt. 2.2, w zakładce "załączniki" dostępnej powyżej.
Specyfikacje
SKU32621
ProducentDuPont
Substancja aktywnaRimsulfuron
UprawaKukurydza, Pomidor, Ziemniak
Sposób działaniaDoliścienne
Rodzaj środkaChwastobójcze
Postać preparatuGranulat
Pojemność0,02 kg
FormulacjaWG - granule do sporządzania zawiesiny wodnej
EAN3576960034845

Kukurydza:
- zwalczanie perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej i innych chwastów prosowatych oraz niektórych chwastów jednorocznych jednoliściennych i dwuliściennych
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 - 60 g/ha
Titus 25 WG 50 - 60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 % (100 ml /100 l wody)
Wyższą dawkę stosować przy dużym występowaniu gatunków chwastów innych niż
chwastnica jednostronna.
Termin stosowania: środek stosować w fazie 1 - 7 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście)
- zwalczanie chwastów prosowatych i chwastów dwuliściennych występujących w dużym nasileniu.

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha
Titus 25 WG 50 g/ha + Refine 75 WG (lub Harmony 75 WG) 10 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 % (100 ml /100 l wody)
Termin stosowania: środek stosować w fazie 3 - 4 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwania: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Ziemniak:
- zwalczanie perzu właściwego oraz chwastów prosowatych i niektórych chwastów dwuliściennych
Zabieg jednorazowy
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha
Titus 25 WG 60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
Termin stosowania: środek stosować w fazie od pierwszego liścia do fazy widocznego drugiego pędu bocznego ziemniaka.

Zabieg dwukrotny (dawka dzielona) pierwszy zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha
Titus 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
Termin stosowania: środek stosować w fazie 1 - 7 liści ziemniaka, w fazie 2-3 liści perzu właściwego.
drugi zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha
Titus 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
Termin stosowania: środek stosować po upływie 15 dni od pierwszego zabiegu gdy rośliny ziemniaka osiągną wysokość do 15 cm lub w momencie wtórnego odrastania perzu właściwego

Zalecana ilość wody 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwania: średniokropliste
- silne zachwaszczenia komosą białą i innymi chwastami dwuliściennymi
Zabieg jednorazowy
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 40 - 50 g/ha
Titus 25 WG 40-50 g/ha + Sencor 70 WG 0,3 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
Wyższą z zalecanych dawek środka Titus 25 WG stosować, gdy występuje silne zachwaszczenie.
Termin stosowania: środek stosować gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 15 cm, chwasty jednoliścienne są w fazie 2-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści.

Zabieg dwukrotny (dawka dzielona)
pierwszy zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha
Titus 25 WG 30g/ha + Sencor 70 WG 0,25 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
Termin stosowania: środek stosować gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 15 cm, chwasty jednoliścienne są w fazie 1-3 liści; a chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.
drugi zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha
Titus 25 WG 20 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
Termin stosowania: środek stosować po upływie 15 dni od pierwszego zabiegu na ponownie wschodzące chwasty
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwania: średniokropliste

W odmianach ziemniaka wrażliwych na Sencor 70 WG środek Titus 25 WG stosować po wschodach ziemniaka.
pierwszy zabieg
tuż przed wschodami roślin ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu plantacji stosować środek Sencor 70 WG w dawce 0,5 kg/ha
drugi zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha
Titus 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
Termin stosowania: środek stosować gdy ziemniaki są w fazie 1- 7 liści, a chwasty jednoliścienne znajdują się w fazie 1-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwania: średniokropliste

Pomidor:
Zabieg jednorazowy
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha
Titus 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
Termin stosowania: środek stosować po posadzeniu rozsady w fazie od 1 do 8 liścia  (BBCH 11-18), na chwasty jednoliścienne znajdujące się w fazie 1-3 liści,  a chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.
Zabieg dwukrotny (dawka dzielona)
pierwszy zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha
Titus 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
drugi zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha
Titus 25 WG 20 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
Termin stosowania: środek stosować po posadzeniu rozsady w fazie od 1 do 8 liścia (BBCH 11-18), na chwasty jednoliścienne znajdujące się w fazie 1-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 1-4 liści.
Drugi zabieg wykonać po upływie 7 dni od pierwszego oprysku.
Zalecana ilość wody 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwania: średniokropliste

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Titus 25 WG 20g DuPont
Twoja ocena
Jak weryfikujemy opinie?
Opinie weryfikujemy na podstawie podanego adresu email. Tylko opinie dodane do produktów, które zostały zakupione w zamówieniu zawierającym podany adres email będą akceptowane.
Napisz do nas
Titus 25 WG 20g DuPont
53,00 zł