Brand: Bayer
SKU Produktu: 74380

Roundup PowerMax 720 10kg Bayer

Ocena:
100% of 100
2  opinii
Produkt jest dostępny Produkt jest dostępny
wysyłka już od 19,90 zł Hover? Cena najtańszej z form wysyłki z uwzględnieniem tylko tego produktu. Pełną listę cen i kurierów otrzymasz podczas składania zamówienia.
677,00 zł

Środek chwastobójczy
Substancja aktywna: glifosat: 720 g/kg
Sposób działania: Nieselektywny herbicyd o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul do rozcieńczania wodą
Stosowanie: Pola uprawne przed siewem/sadzeniem roślin uprawnych, ścierniska, ugory, odłogi, szkółki leśne, młodniki, uprawy leśne z wielolatkami różnych gatunków,
tereny nieużytkowane rolniczo

Zadzwoń i zamów

609 778 819 14 646 93 40

Dodaj produkt do listy życzeń

Roundup PowerMax 720 herbicyd nieselektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul do rozcieńczania wodą.Środek pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.). W roślinie powoduje zahamowanie syntezy aminokwasów aromatycznych, co prowadzi do dysfunkcji komórek powodując zamieranie rośliny. Pierwsze objawy można zaobserwować po 7 – 10 dniach. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Nie pozostawia widocznych śladów na stosowanych powierzchn iach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Roundup PowerMax 720 stosuje się przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i ręcznych (w tym plecakowych) oraz mazacza ręcznego i polowego.

Dawka 1,0 kg/ha:
Chwasty warażliwe: bodziszek porozcinany, farbownik polny, komosa biała, mak polny, mlecz polny, oset lancetowaty, pępawa dwuletnia, rumianek pospolity, samosiewy pszenicy, stokłosa płonna, szczaw tępolistny, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata
Chwasty średniowrażliwe: mietlica rozłogowa
Chwasty odporne: mniszek lekarski

Dawka 1,5 kg/ha:
Chwasty wrażliwe: bodziszek porozcinany, farbownik polny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, mietlica rozłogowa, mlecz polny, oset lancetowaty, pępawa dwuletnia, rumianek pospolity, samosiewy pszenicy, samosiewy jęczmienia, stokłosa płonna, szczaw tępolistny, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata
Chwasty średniowrażliwe: perz właściwy, wyczyniec polny
Chwasty średnioodporne: samosiewy rzepaku
Chwasty odporne: mniszek lekarski

Dawka 2,5 kg/ha:
Chwasty wrażliwe: bodziszek porozcinany, farbownik polny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jeżyna bezkolcowa, komosa biała, mak polny, mietlica rozłogowa, mlecz polny, oset lancetowaty, pępawa dwuletnia, perz właściwy, rumianek pospolity, samosiewy pszenicy, samosiewy jęczmienia, samosiewy rzepaku, stokłosa płonna, szczaw tępolistny, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata, wyczyniec polny
Chwasty średnioodporne: mniszek lekarski

Dawka 3,0 kg/ha:
Chwasty wrażliwe: bodziszek porozcinany, farbownik polny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jeżyna bezkolcowa, komosa biała, mak polny, mietlica rozłogowa, mlecz polny, oset lancetowaty, pępawa dwuletnia, perz właściwy, rumianek pospolity, samosiewy pszenicy, samosiewy jęczmienia, samosiewy rzepaku, stokłosa płonna, szczaw tępolistny, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata, wyczyniec polny
Chwasty średnioodporne: mniszek lekarski

Sporządzanie cieczy użytkowej:
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z włączonym mieszadłem. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.  W opryskiwaczach wyposażonych w rozwadniacz agrochemikaliów (mieszalnik wstępny) przed przystąpieniem do rozpuszczania środka całkowicie zamknąć zawór doprowadzający powietrze.  W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.  Zalecane ciśnienie robocze: 1,5 – 2,5 bar.  W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza, należy zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.  Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć. W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.  Nie przechowywać, nie mieszać oraz nie aplikować środka Roundup PowerMax 720 w pojemnikach lub opryskiwaczach wykonanych z elementów galwanizowanej stali.

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”
"W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

Wszystkie informacje związane z rodzajami zagrożenia podczas stosowania i kontaktu z produktem znajdziesz w karcie charakterystyki pkt. 2.2, w zakładce "załączniki" dostępnej powyżej.
Specyfikacje
SKU74380
ProducentBayer
Substancja aktywnaGlifosat
UprawaAgrest, Bobik, Borówka, Czereśnia, Fasola, Gorczyca biała, Gorczyca sarepska, Groch Jadalny, Grusza, Len oleisty, Orzech włoski, Peluszka, Porzeczka biała, Porzeczka czarna, Porzeczka czerwona, Ścierniska, Śliwa, Winorośl, Wiśnia, Łubin
Sposób działaniaDoliścienne
Rodzaj środkaChwastobójcze
Postać preparatuGranulat
OpakowanieWorek
Pojemność10 kg
EAN5411773163413

Uwaga:
Środka ochrony roślin Roundup PowerMax 720 nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

Pola uprawne przed siewem/sadzeniem roślin uprawnych:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 2,5 kg/ha
Niższą dawkę stosować do zwalczania chwastów rocznych
Termin stosowania: Środek stosować na zielone, intensywnie rosnące chwasty
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha lub 10-40 l/ha używając atomizerów rotacyjnych
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwagi:
1. Nie wykonywać żadnych uprawek przed opryskiwaniem pola uprawnego.
2. Aby uzyskać wysoką skuteczność zwalczania perzu nie wykonywać wiosną uprawy roli lub ograniczyć ją do włókowania.
3. W przypadku zwalczania chwastów wieloletnich oraz samosiewów ziemniaka przed wykonaniem zabiegu, pozwolić na wiosnę przez minimum 21 dni na wzrost chwastów i samosiewów ziemniaka.
4. W przypadku zwalczania chwastów rocznych zabiegi uprawowe lub siew/sadzenie rośliny uprawnej można wykonać po 48 godzinach od terminu wykonania zabiegu.
5. Drzewa i krzewy owocowe można sadzić 7 dni po wykonaniu zabiegu

Ścierniska, po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 2,5 kg/ha
Termin stosowania: Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty.
W momencie opryskiwania perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Roczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwaga:
Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka, nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych.
 
Ugory, odłogi:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 - 3,0 kg/ha
Dawkę środka dostosować do gatunku chwastu. Wyższe dawki stosować w przypadku silnego zachwaszczenia
Termin stosowania: Środek stosować na zielone, intensywnie rosnące chwasty.
Zalecana ilość wody: 100 – 300 l/ha lub 10-40 l/ha używając atomizerów rotacyjnych
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwagi:
1. Nie uprawiać roli bezpośrednio przed zastosowaniem środka.   
2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy działania środka (więdnięcie, żółknięcie).
3. Przy zwalczaniu chwastów wieloletnich:
- wiosną pozostawić pole przez 21 dni w celu umożliwienia wzrostu chwastów,
- uprawki glebowe lub siew można rozpocząć minimum 5 dni po zabiegu.
4. Przy zwalczaniu chwastów rocznych uprawki glebowe można rozpocząć 2 dni po zabiegu

Szkółki leśne, młodniki, uprawy leśne z wielolatkami różnych gatunków:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 3,0 kg/ha
Niższą dawkę stosować do zwalczania chwastów jednorocznych, a wyższe dawki w przypadku zwalczania chwastów zdrewniałych
Termin stosowania: Środek stosować na zielone, intensywnie rosnące chwasty
Zalecana ilość wody: 100 – 300 l/ha lub 10-40 l/ha używając atomizerów rotacyjnych
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1  

Uwagi:
1. Zabieg wykonać stosując całkowitą osłonę sadzonek.  
2. Zabieg bez osłon można wykonać w sadzonkach o zdrewniałej korze, podkrzesanych do wysokości 50 cm tak, aby środek nie osiadał na zielonych częściach uprawianych roślin.
3. Po zakończeniu rocznego przyrostu wielolatek w uprawach sosny czy świerka (i wytworzeniu pąka szczytowego) środek można stosować na całej powierzchni (bez osłon), stosując najniższą dawkę.

Tereny nieużytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny wzdłuż dróg komunikacyjnych, torowiska tramwajowe i kolejowe):
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 2,5 kg/ha
Dawkę środka dostosować do nasilenia zachwaszczenia, gatunku dominujących chwastów i  ich fazy rozwoju
Termin stosowania: Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji
Zalecana ilość wody: 100 – 300 l/ha lub 10-40 l/ha używając atomizerów rotacyjnych
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwaga:
Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN  W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
 
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin  stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Pola uprawne przed zbiorem łubinu białego, łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego, bobiku, peluszki, grochu uprawianego na suche nasiona, fasoli uprawianej na suche nasiona, soi
Uwaga:
Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy warunki agrotechniczne lub pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości roślin bobowatych do zbioru
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha
Termin stosowania środka: środek stosować w fazie gdy wilgotność nasion jest poniżej 30% (BBCH 89)
Zalecana ilość wody: 80-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pola uprawne przed zbiorem gorczycy białej, gorczycy sarepskiej, lnu oleistego:
Uwaga:
Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy warunki agrotechniczne lub pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości roślin do zbioru
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha
Termin stosowania środek stosować w fazie gdy wilgotność nasion jest poniżej 30% (BBCH 89)
Zalecana ilość wody: 80-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Szparagi:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha
Termin stosowania środka: przed wschodami szparaga (BBCH 00-07)
Zalecana ilość wody: 80-250 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
 
Winorośl – plantacje co najmniej 4 letnie:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha
Termin stosowania środka: od wiosny do jesieni (BBCH 00-99)
Uwaga:
Środek stosować wyłącznie w międzyrzędziach. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
Zalecana ilość wody: 80-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Grusza, śliwa, czereśnia, wiśnia – sady co najmniej 3 letnie:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha
Termin stosowania środka: od wiosny do jesieni (BBCH 00-99)
Środek stosować w pasach herbicydowych lub w międzyrzędziach
Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, malina, borówka wysoka:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha
Termin stosowania środka: od wiosny do jesieni (BBCH 00-99)
Uwaga:
Środek stosować wyłącznie w międzyrzędziach
Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Orzech laskowy, orzech włoski – plantacje co najmniej 3 letnie:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha
Termin stosowania środka: przed wytworzeniem części jadalnych
Środek stosować wokół drzew lub w międzyrzędziach. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Drzewka bożonarodzeniowe:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha
Termin stosowania środka: od wiosny do jesieni (BBCH 00-99)
Uwaga:
Środek stosować wyłącznie w międzyrzędziach.
Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Roundup PowerMax 720 10kg Bayer
Twoja ocena
Jak weryfikujemy opinie?
Opinie weryfikujemy na podstawie podanego adresu email. Tylko opinie dodane do produktów, które zostały zakupione w zamówieniu zawierającym podany adres email będą akceptowane.
Napisz do nas
Roundup PowerMax 720 10kg Bayer
677,00 zł