Brand: Dow Agro
SKU Produktu: 134555

Quelex Komplet pak 4ha Dow Agro

Ocena:
% of 100
0  opinii
Produkt jest dostępny Produkt jest dostępny
wysyłka już od 17,90 zł Hover? Cena najtańszej z form wysyłki z uwzględnieniem tylko tego produktu. Pełną listę cen i kurierów otrzymasz podczas składania zamówienia.
446,46 zł

Quelex
Środek chwastobójczy
Substancja aktywna: florasulam - 100 g/kg, halauksyfen  metylu 104,2 g/kg
Sposób działania: Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej
Stosowanie: Środek stosowany w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, jęczmieniu ozimym, życie ozimym, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym, pszenżycie jarym oraz życie jarym

Naceto SC
Środek chwastobójczy
Substancja aktywna: diflufenikan 200g/l, flufenacet 400 g/l
Sposób działania: Herbicyd selektywny stosowany doglebowo lub nalistnie w postaci koncentratu w formie stężonej zqwiesiny do rozcieńczania woda
Stosowanie: Środek przeznaczony do stosowania w pszenicy ozimej oraz jęczmieniu ozimym

Zadzwoń i zamów

609 778 819 14 646 93 40

Dodaj produkt do listy życzeń

Quelex
Quelex
herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej. Środek  przeznaczony  do  stosowania  przy  użyciu  samobieżnego  lub  ciągnikowego  opryskiwacza polowego.

Działanie na chwasty:
Środek pobierany jest przez liścienie i liście, a następnie szybko przemieszcza się w całej roślinie. Środek zawiera dwie substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania. Halauksyfen metylu jest substancją czynną z grupy związków arylopikolinowych zaliczaną do grupy regulatorów wzrostu (zwaną również syntetycznymi auksynami). Florasulam jest substancją czynną z grupy triazolopirymidyn należącą do grupy inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS). W roślinie halauksyfen metylu powoduje zakłócenia podziału komórek, natomiast florasulam powoduje zahamowania syntezy aminokwasów odgałęzionych, a tym samym prowadzi do zaburzeń w biosyntezie białek.
Po zabiegu chwasty wrażliwe przestają rosnąć, następnie pojawiają się deformacje liści i łodyg oraz chlorozy prowadzące do nekroz i zamierania chwastów. Najszybszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych, w trakcie intensywnego wzrostu. Objawy wizualne w zależności od gatunku chwastu pojawiają się w ciągu kilku dni do kilku tygodni po zabiegu. Chwasty bardzo wrażliwe np. przytulia czepna i jasnota purpurowa są zwalczane w zaawansowanych fazach rozwojowych.
Środek może być stosowany w szerokim zakresie temperatur powietrza (od 2 do 25°C), przy niskiej lub wysokiej wilgotności powietrza. Przy wystąpieniu długotrwałej suszy może wystąpić obniżenie skuteczności chwastobójczej. Opady deszczu występujące 30 minut po zabiegu nie obniżają skuteczności.
Środek należy stosować łącznie z rekomendowanym adiuwantem (środkiem wspomagającym), co sprzyja lepszemu pobieraniu środka i w efekcie zwiększa skuteczność chwastobójczą. Adiuwant należy stosować również w warunkach niesprzyjających działaniu herbicydów, tj. kiedy wystąpi susza, niskie temperatury lub niska wilgotność powietrza oraz na chwasty w późnych fazach rozwojowych  

Wrażliwość chwastów na środek stosowany wiosną, w mieszaninie z adiuwantem w fazach od początku krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż ozimych (BBCH 21-32):
Dawka g/ha: 37,5 g + adiuwant
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, samosiewy rzepak
Chwasty odporne: fiołek polny

Wrażliwość chwastów na środek stosowany wiosną, w mieszaninie z adiuwantem w fazach od początku krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż ozimych (BBCH 21-32):
Dawka g/ha: 50 g + adiuwant
chwasty warażliwe: chaber bławatek, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa,  jasnota  różowa,  mak  polny,  maruna  bezwonna, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne  
chwasty odporne: fiołek polny, przetacznik perski, przetacznik bluszczykowy

Wrażliwość chwastów na środek stosowany w mieszaninie z adiuwantem w fazach od początku krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż jarych (BBCH 21-32):
Dawka g/ha: 50 g + adiuwant
chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), tobołki polne

Sporządzanie cieczy użytkowej:
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Następnie wlać odmierzoną ilość adiuwantu, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Naceto SC
Naceto SC jest herbicydem selektywnym, stosowanym doglebowo lub nalistnie, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.  

Działanie na chawsty:
Naceto SC zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje biologicznie czynne o różnym mechanizmie działania. Diflufenikan jest herbicydem o działaniu kontaktowym (w niewielkim stopniu przemieszczającym się w roślinie), zaliczanym do inhibitorów biosyntezy karotenoidów w komórkach chwastów. Brak tych struktur powoduje zbielenie tkanek liści i rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych tkanek. Diflufenikan po zastosowaniu pozostaje przez dłuższy czas na powierzchni gleby wytwarzając cienką warstwę, która działa kontaktowo na wschodzące młode, aktywnie rosnące chwasty. Diflufenikan zapewnia ochronę do 8 tygodni po zastosowaniu. Flufenacet jest herbicydem o działaniu układowym, zaliczanym do inhibitorów syntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach. Pobierany jest głównie przez korzenie i część pod liścieniami kiełkujących chwastów. Diflufenikan i flufenacet pozostają aktywne w glebie przez wiele tygodni po zabiegu, co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Wysokiej skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po wschodach, w fazie siewek.  

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, rumianek pospolity  
Chwasty średnio wrażliwe: wiechlina roczna, wyczyniec polny  

Sporządzanie cieczy użytkowej:
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”
"W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

Specyfikacje
SKU134555
ProducentDow Agro
Substancja aktywnaDiflufenikan, Florasulam, Flufenacet, Halauksyfen metylu – Arylex
UprawaJęczmień jary, Jęczmień ozimy, Pszenica jara, Pszenica ozima, Pszenżyto jare, Pszenżyto ozime, Żyto jare, Żyto ozime
Sposób działaniaDoliścienne
Rodzaj środkaChwastobójcze
Postać preparatuGranulat
Pojemność0,1 kg
FormulacjaWG
EAN3362130188483
naceto (92.37 kB)

Termin stosowania: środek stosować jesienią, od fazy 1-3 liści właściwych zbóż (BBCH 11-13) 

Zalecana dawka: Quelex 25 g/ha + Naceto SC 0,25 l/ha

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Quelex
Pszenica ozima, Jęczmień ozimy, Pszenżyto ozime, Żyto ozime:

Środek należy stosować w mieszaninie z adiuwantami olejowymi (np. zawierającymi estryfikowany olej rzepakowy) lub adiuwantami syntetycznymi zawierającymi niejonowe środki powierzchniowo czynne w dawkach zalecanych dla tych adiuwantów (np.: Atpolan Bio 80 EC 1,0 l/ha, Dassoil 0,5 l/ha, Olbras 88 EC 1,0 l/ha).

Termin stosowania środka: środek stosować jesienią, od fazy jednego liścia do fazy końca krzewienia zbóż (BBCH 11-29).
 Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 37,5 g/ha
 Quelex 37,5 g/ha + Atpolan Bio 80 EC 1,0 l/ha jesienią
 Quelex 37,5 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha jesienią
 Quelex 37,5 g/ha + Olbras 88 EC 1,0 l/ha jesienią
Liczba zabiegów:1

lub

Termin stosowania środka: środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji od fazy początku krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 21 - 32).
 Quelex 50 g/ha + Atpolan Bio 80 EC 1,0 l/ha wiosną
 Quelex 50 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha wiosną
 Quelex 50 g/ha + Olbras 88 EC 1,0 l/ha wiosną

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha
Liczba zabiegów:1
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.

Mniejsza ilość wody może być stosowana tylko na chwasty znajdujące się we wcześniejszych fazach rozwojowych, przy dobrym dostępie do chwastów oraz na rośliny uprawne we wcześniejszych fazach rozwojowych. W przypadku późniejszego stosowania, przy gęstym łanie rośliny uprawnej, ilość wody musi być zwiększona do 200-400 l/ha. Minimalne zalecane ciśnienie to 2-3 bary.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, żyto jare:
Środek należy stosować w mieszaninie z adiuwantami olejowymi (np. zawierającymi estryfikowany olej rzepakowy) lub adiuwantami syntetycznymi zawierającymi niejonowe środki powierzchniowo czynne w dawkach zalecanych dla tych adiuwantów adiuwantów (np: Atpolan Bio 80 EC 1,0 l/ha, Dassoil 0,5 l/ha, Olbras 88 EC 1,0 l/ha).
Termin stosowania środka: środek stosować od fazy początku krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 21 - 32).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha
Quelex 50 g/ha + Atpolan Bio 80 EC 1,0 l/ha
Quelex 50 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha
Quelex 50 g/ha + Olbras 88 EC 1,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Mniejsza ilość wody może być stosowana tylko na chwasty znajdujące się we wcześniejszych fazach rozwojowych, przy dobrym dostępie do chwastów oraz na rośliny uprawne we wcześniejszych fazach rozwojowych. W przypadku późniejszego stosowania, przy gęstym łanie rośliny uprawnej, ilość wody musi być zwiększona do 200-400 l/ha. Minimalne zalecane ciśnienie to 2-3 bary.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Naceto SC
Pszenica ozima, Jęczmień ozimy:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  0,6 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy szpilkowania tj. gdy pierwszy liść właściwy wydobywa się z pochewki liściowej do końca fazy 3 liści (BBCH 10-13). Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Quelex Komplet pak 4ha Dow Agro
Twoja ocena
Napisz do nas
Quelex Komplet pak 4ha Dow Agro
446,46 zł