Brand: UPL
SKU Produktu: 48099

Qucikphos tabletki 1kg Toksyczny!!! UPL

Ocena:
% of 100
0  opinii
Produkt jest dostępny Produkt jest dostępny
wysyłka już od 19,90 zł Hover? Cena najtańszej z form wysyłki z uwzględnieniem tylko tego produktu. Pełną listę cen i kurierów otrzymasz podczas składania zamówienia.
142,00 zł

Środek owadobójczy i gryzoniobójczy
Substancja aktywna: fosforek glinu 560 g/kg
Sposób działania: Środek w formie tabletek emitujących gaz drogą reakcji chemicznej, o działaniu gazowym
Stosowanie: Środek przeznaczonym do fumigacji/dezynsekcji ziarna zbóż (pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, owies, proso, sorgo) i nasion grochu oraz materiału siewnego w magazynach, przechowalniach, w komorach elewatorów, w silosach, na barkach, w ładowniach statków oraz w kontenerach.

 

Zadzwoń i zamów

609 778 819 14 646 93 40

Dodaj produkt do listy życzeń

Qucikphos tabletki 1kg Toksyczny!!! UPL

Środek owadobójczy i gryzoniobójczy w formie tabletek emitujących gaz drogą reakcji chemicznej, o działaniu gazowym przeznaczonym do fumigacji/dezynsekcji ziarna zbóż (pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, owies, proso, sorgo) i nasion grochu oraz materiału siewnego w magazynach, przechowalniach, w komorach elewatorów, w silosach, na barkach, w ładowniach statków oraz w kontenerach.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych, którzy ukończyli szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji.

Środek zwalcza jaja, larwy i formy dorosłe następujących szkodników magazynowych: strąkowca grochowego, wołka zbożowego, omacnicy spichrzanki, mklika mącznego, wołka ryżowego, spichrzela surinamskiego, rozpłaszczyka rdzawego, trojszyka gryzącego, trojszyka ulca.

Tabletki Quickphos Tablets 56 GE wykazują średni poziom zwalczania populacji karczownika oraz kreta.

Środki ostrożności i zalecenia stosowania:
Pomieszczenie szczelne oznacza pomieszczenie, w którym uszczelnione na stałe są wszelkie powierzchnie porowate, miejsca spojenia i pęknięcia, a okresowo otwory wlotowe i wylotowe, drzwi, okna i klapy. Dawki fosforowodoru ustalono w odniesieniu do wewnętrznej kubatury obiektów przeznaczonych do fumigacji. Dawki te odnoszą się zarówno do pomieszczeń wypełnionych jak i częściowo wypełnionych. Dawki wyrażone w g/tonę można stosować tylko wówczas gdy znana jest masa produktu znajdującego się w obiekcie. Dawki tak wyrażone można stosować tylko wówczas gdy obiekt wypełniony jest produktem całkowicie lub niemal całkowicie. Minimalny czas ekspozycji powinno liczyć się od chwili zakończenia aplikacji środka tak więc, czasu potrzebnego na wypełnienie obiektu ziarnem zawierającym środek nie wlicza się do czasu ekspozycji.

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”
"W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

Wszystkie informacje związane z rodzajami zagrożenia podczas stosowania i kontaktu z produktem znajdziesz w karcie charakterystyki pkt. 2.2, w zakładce "załączniki" dostępnej powyżej.
Specyfikacje
SKU48099
ProducentUPL
Substancja aktywnaFosforek glinu
UprawaJęczmień jary, Jęczmień ozimy, Owies, Pszenica jara, Pszenica ozima, Pszenżyto jare, Pszenżyto ozime, Żyto jare, Żyto ozime
Rodzaj środkaOwadobójcze
Postać preparatuTabletki
Pojemność1 kg
EAN5903154353655

Stosowanie środka:
Działanie środka polega na uwalnianiu w obecności wilgoci atmosferycznej trującego gazu - fosforowodoru. Jedna tabletka o wadze 3 g wydziela 1 g fosforowodoru. Obiekt przygotować do zabiegu, a środek stosować ściśle według obowiązującej szczegółowej instrukcji stosowania.

Fumigacja/dezynsekcja:
Ziarno zbóż: pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, owies, proso, sorgo oraz nasiona grochu luzem, w pryzmie lub w silosie:
Zalecana dawka: 4 - 5 tabletek/tonę (4-5 g fosforowodoru/tonę).
Czas ekspozycji: zależy od budowy budynku, temperatury, wilgotności: minimum 3 - 8 dni.
Wietrzenie: zależy od budowy budynku.
Maksymalna liczba zabiegów – 1.

Ziarno zbóż: pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, owies, proso, sorgo oraz nasiona grochu w workach na paletach:
Zalecana dawka: 4-5 tabletek/m3 (4-5 g fosforowodoru/m3).
Czas ekspozycji: zależy od budowy budynku, temperatury, wilgotności: minimum 3-8 dni.
Wietrzenie: zależy od budowy budynku.
Maksymalna liczba zabiegów – 1.

Ziarno zbóż: pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, owies, proso, sorgo oraz nasiona grochu na barkach, w ładowniach statków oraz kontenerach:
Zalecana dawka: 4-5 tabletek/m3 (4-5 g fosforowodoru/m3)
Czas ekspozycji: minimum 10 dni.
Wietrzenie: minimum 24 godziny.
Zakończenie wietrzenia potwierdzić pomiarem fosforowodoru (< 0,1 mg/m3).
Maksymalna liczba zabiegów – 1.
Maksymalna liczba zabiegów - 1 zabieg na ziarno zbóż lub nasiona grochu niezależnie od miejsca zastosowania.

Metody dozowania środka:
Fumigacja ziarna zbóż: pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, owies, proso, sorgo oraz nasion grochu luzem w pryzmie lub silosie, na barkach, w ładowniach statków oraz kontenerach - zależnie od sposobu składowania produktu.
Dodać tabletki (najlepiej automatycznym dozownikiem) do strumienia produktu, na taśmie transportera podającego lub w momencie załadunku do silosa albo skrzyni, lub wprowadzać tabletki sondą do pryzmy produktu co 1,2 - 1,5 m, jedna od drugiej ('w kratkę') według poniższej zasady: liczba tabletek na jedno sondowanie = wymagana liczba tabletek/wymagaana liczba sondowań lub umieszczać tabletki osobno na niepalnych tackach ustawianych na powierzchni pryzmy.

Fumigacja ziarna zbóż: pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, owies, proso, sorgo oraz nasion grochu w torbach, belach, skrzyniach i workach pod przykryciem nie przepuszczającym gazu lub w opakowaniach nie przepuszczających gazu:

Umieścić tabletki osobno na niepalnych tackach rozmieszczonych pomiędzy lub wzdłuż przechowywanych produktów w sposób umożliwiający swobodny przepływ gazu. Gdy używa się przykrycia nie przepuszczającego gazu - sprawdzić, czy jego końce szczelnie przylegają do podłogi.

Kontrola populacji karczownika oraz kreta:
Tabletki Quickphos Tablets 56 GE kontrolują populacje karczownika oraz kreta
Uwagi:
Karczownika można zwalczać jedynie na terenie ogrodów, sadów oraz upraw leśnych, natomiast kreta: w ogrodach, uprawach ogrodniczych, szkółkach, lotniskach, nasypach hydrotechnicznych i obiektach sportowych. Kret (poza zamkniętymi ogrodami, szkółkami, lotniskami, sadami, ogrodami i uprawami ogrodniczymi) na innych zagrożonych terenach może być zwalczany tylko po uzyskaniu zgody Ministra Środowiska. Gazowanie nor można przeprowadzać jedynie na terenach otwartych - w odległości co najmniej 5m od parków, lasów i zabudowań ze względu na niebezpieczeństwo zatrucia. Zalecana dawka środka – 2 tabletki/norę. Maksymalna liczba zabiegów – 1. Sprzyjające warunki klimatyczne zapewniające odpowiednią wilgotność gleby pozwalają na dobrą gazoszczelność w norach i zapewniają odpowiednią ekspozycję zwalczanych gatunków na fosforowodór.

 

 

 

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Qucikphos tabletki 1kg Toksyczny!!! UPL
Twoja ocena
Jak weryfikujemy opinie?
Opinie weryfikujemy na podstawie podanego adresu email. Tylko opinie dodane do produktów, które zostały zakupione w zamówieniu zawierającym podany adres email będą akceptowane.
Napisz do nas
Qucikphos tabletki 1kg Toksyczny!!! UPL
142,00 zł