Rzepak odporny na choroby

Wybór właściwej odmiany rzepaku ozimego stanowi jedno z pierwszych ważnych wyzwań, stojących przed rolnikiem, który planuje założenie plantacji. W dobie zmieniających się warunków klimatycznych i rosnącej presji chorób, decyzje te mają kluczowe znaczenie dla przyszłości uprawy. Odmiany rzepaku muszą spełniać wiele kryteriów, aby sprostać oczekiwaniom rolników i zapewnić im stabilne oraz wysokie plony. W artykule omówimy najważniejsze cechy odmian rzepaku, które decydują o ich wartości agronomicznej, takie jak odporność na choroby, suszę i przemarzanie. Przedstawimy także przykłady odmian, które wyróżniają się na tle innych swoją zdrowotnością i wydajnością.

 

Spis treści:

Jaką odmianę rzepaku wybrać?

Rzepak jest podatny na liczne choroby, które mogą znacząco zredukować ilość plonów oraz obniżyć jakość nasion. Wybierając odmiany rzepaku odporne na choroby typu żółtaczka rzepy, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych oraz zgnilizna twardzikowa, można zminimalizować ryzyko wystąpienia tych problemów i zapewnić rzepakowi optymalne warunki dla wzrostu i rozwoju. Kupując nasiona rzepaku, warto zwrócić również uwagę na ich potencjał plonowania, odporność na suszę, przemarzanie oraz zdolność do regeneracji po zimie. Odmiany o wysokiej wydajności i zdrowotności mogą znacząco zwiększyć zyski gospodarstwa. Aspekt ekonomiczny, jak niski koszt nasion i wysokie zwroty z inwestycji, także odgrywa istotną rolę w wyborze odpowiedniej odmiany.

Przykładowo, rzepak ozimy Timothy C1 Integral Pro Saatbau i odmiana rzepaku ozimego Santana C1 Integral Pro Danko są odporne na wyleganie i osypywanie się, co przyczynia się do wyższej wydajności plantacji. Ponadto Timothy, pomimo że jest odmianą liniową, podobnie jak mieszance, cechuje się dużą elastycznością w stosowaniu, umożliwiając opóźnione siewy bez utraty jakości plonów.

Rzepak odporny na choroby

Wśród dostępnych odmian rzepaku warto zwrócić uwagę na te, które charakteryzują się wysoką odpornością na choroby wirusowe, bakteryjne oraz grzybowe. 

Odmiana rzepaku odporna na choroby takie jak żółtaczka rzepy, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych oraz zgnilizna twardzikowa, pozwalają na osiągnięcie wyższych plonów i minimalizację strat. 

Co więcej, rzepak odporny na choroby może znacznie zmniejszyć potrzebę stosowania chemicznych środków ochrony roślin, co jest korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla zdrowia ludzi.

Przykładem odmiany o ogólnej wysokiej zdrowotności jest rzepak ozimy Sanchos F1 C1 Scenic Gold + Buteo Start + Integral Pro KWS. Cechuje się odpornością na żółtaczkę rzepy i suchą zgniliznę, jak również  dobrą tolerancję na czerń krzyżowych, zgniliznę twardzikową oraz choroby podstawy źdźbła. Dodatkowo, sprawdza się w strip-till oraz siewie punktowym, co czyni go wszechstronnym w różnych systemach uprawy. Dodatkowo, toleruje opóźniony siew o 7-10 dni, co daje rolnikom większą elastyczność. Ta odmiana rzepaku odporna na choroby, jest również odporna na osypywanie się nasion, co z optymalną ochroną daje dobry i wydajny plon.

Nasiona rzepaku odporne na choroby

Rzepak odporny na suchą zgniliznę

Sucha zgnilizna kapustnych to jedna z najbardziej destrukcyjnych chorób rzepaku, mogąca prowadzić do znacznych strat w plonach. Szczególnie istotna jest odporność na kiłę kapustnych, gdyż patogen ten może przetrwać w glebie przez wiele lat, powodując problemy w kolejnych sezonach.

Odmiany takie jak Rzepak ozimy Columbia F1 C1 Scenic Gold + Buteo Start Maisadour, czy odmiana rzepaku RGT BLACKMOON F1 C1 Scenic Gold + Buteo Start RAGT charakteryzują się wysoką tolerancją na suchą zgniliznę. Dzięki ich ogólnej zdrowotności są one rekomendowane do uprawy w różnych warunkach klimatycznych, niemal w każdym gospodarstwie.

Rzepak odporny na żółtaczkę

Żółtaczka rzepy (TuYV) to choroba wirusowa, która może znacząco obniżyć plony rzepaku. Wybór odmian odpornych na tę chorobę, takich jak Rzepak ozimy Tempo F1 C1 Scenic Gold + Buteo Start Rapool bądź odmiana rzepaku ozimego RGT Kocazz F1 C1 Scenic Gold + Buteo Start RAGT, pozwala na zmniejszenie ryzyka strat. Te odmiany charakteryzują się również odpornością na inne choroby, co czyni je wszechstronnymi i wydajnymi. Odporność na żółtaczkę jest szczególnie ważna, ponieważ wirus ten może być przenoszony przez mszyce i infekować rośliny w różnych stadiach wzrostu. Dzięki odmianom odpornym na TuYV, rolnicy mogą skutecznie chronić swoje uprawy i zapewnić sobie stabilne zbiory.

Rzepak odporny na suszę

Susza to jedno z największych wyzwań dla rolników, szczególnie w obliczu zmieniających się warunków klimatycznych. Wybór odmian dobrze tolerujących okresowe susze, takich jak Rzepak ozimy Nebraska F1 C1 Scenic Gold + Buteo Start Rapool umożliwia lepsze wykorzystanie wody z gleby i przetrwanie w okresach suszy. Rzepak ozimy Nebraska charakteryzuje się wysokim potencjałem plonowania oraz silnym systemem korzeniowym, co umożliwia lepsze wykorzystanie wody z gleby i przetrwanie w okresach suszy. Dodatkowo, odmiana ta jest odporna na choroby wirusowe i szybko się rozwija po zimie, co czyni ją idealną opcją dla upraw w warunkach centralnej Europy.

Rzepak odporny na przemarzanie

Zimotrwałość rzepaku to cecha, która pozwala na przetrwanie roślin w trudnych warunkach zimowych. W regionach o surowym klimacie, gdzie temperatury mogą spadać znacznie poniżej zera, odmiany takie jak rzepak ozimy Iggy C1 2 mln Integral Saatbau, Croissant F1 C1 Scenic Gold + Buteo Start Rapool czy LG Activus F1 C1 Buteo Start Limagrain charakteryzują się wysoką odpornością na przemarzanie. Te odmiany gwarantują regenerację po zimie i lepszy start wiosenny, co jest kluczowe dla uzyskania wysokich plonów. 

Podsumowanie

Osiągnięcie pełnej odporności na patogeny, suszę i przemarzanie może być trudne, jednak wybór odpowiednich odmian rzepaku może znacznie zmniejszyć ryzyko strat i poprawić stabilność plonów. Na przykład, odmiany jak Timothy, Santana czy Sanchos wykazują wysoką odporność na choroby i suszę. Odmiany takie jak Columbia czy RGT Blackmoon są rekomendowane ze względu na ich tolerancję na suchą zgniliznę, a odmiany jak Tempo F1 czy RGT Kocazz są skuteczne w zwalczaniu żółtaczki rzepy. Dla rolników w regionach o surowym klimacie, odmiany Iggy, Croissant czy Activus oferują wysoką odporność na przemarzanie, co gwarantuje lepszą regenerację po zimie i wyższe plony.