Nawożenie, czyli skuteczny sposób na poprawę jakości gleby | Blog Sklepfarmera.pl

Aby móc cieszyć się obfitością plonów oraz ich wysoką jakością, należy pamiętać o szeregu niezbędnych procesów, które należy uprzednio przedsięwziąć, żeby spodziewać się udanych żniw. Stosowanie płodozmianu, aplikacja odpowiednich środków, które zapobiegają szkodliwym insektom, chwastom czy też chorobom roślin oraz nawożenie, należą do popularnych zabiegów, które mają na celu poprawić jakość upraw. W niniejszym artykule skupimy się na nawożeniu i jego funkcjach i popularnych rodzajach nawozów.

Co to jest nawożenie?

Jest to przede wszystkim zabieg agrotechniczny, który wykorzystuje odpowiednie nawozy w celu poprawy jakości gleby, tym samym przyczyniając się do zwiększenia plonów oraz ich jakości. Wraz z nawozami do ziemi dostarczane są odpowiednie składniki, potrzebne do prawidłowego wzrostu roślin. Dodatkowo, polepszają one strukturę gleby oraz wspomagają występowanie mikroflory, odpowiedzialnej za rozkład pozostałości po zbieraniu plonów w czasie żniw. Nawożenie zapobiega także procesom erozyjnym oraz wypłukiwaniu wartościowych substancji do niższych partii podłoża, w czasie intensywnych opadów. Proces ten pozytywnie wpływa na odczyn gleby. Krótko mówiąc, nawożenie poprawia właściwości, fizyczne, chemiczne oraz biologiczne ziem uprawnych. Jest zatem niezbędne, by ziemia mogła wydać obfite i wartościowe plony.

Rodzaje nawożenia

Istnieje kilka technik rozprowadzania nawozu, co jest uzależnione od fazy rozwoju rośliny uprawnej. Wśród nich wyróżnia się:

  1. Nawożenie przedsiewne – jak nazwa wskazuje, odpowiednie substancje są wprowadzane do gleby przed siewem zbóż. Wiążą się z tym popularne techniki rolnicze, takie jak orka czy bronowanie, które przygotowują rolę do siewu. Dzięki nim, ziemia jest spulchniona, przez co nawóz, a następnie nasiona, łatwiej wnikają do głębszych partii gleby, ok 10-15 cm od jej powierzchni. Stosując nawożenie przedsiewne, należy ściśle trzymać się określonych ilości poszczególnych nawozów, które są uzależnione od rodzaju rośliny uprawnej oraz aktualnej zawartości składników mineralnych w glebie.
  2. Nawożenie siewne – wykonuje się je równocześnie z siewem nasion.
  3. Nawożenie pogłówne – jest to rodzaj nawożenia, które wykonuje się w okresie wegetacji. Zwykle, wykorzystuje ono płynną formę nawozu (naturalnego lub mineralnego), którą spryskuje się wchodzące kiełki lub liście młodej rośliny (tzw. nawożenie dolistne). Należy pamiętać, że podczas tego typu nawożenia, nawóz powinien być rozcieńczony z wodą, by jego nadmierne stężenie nie uszkodziło delikatnych, młodych pędów. Warto tu zastosować wspomagacze cieczy roboczych, które znacznie poprawią efektywność nawożenia dolistnego.
  4. Nawożenie donasienne – stosowane, kiedy kłosy posiadają już ziarna. Nawozy donasienne wzmacniają roślinę w czasie jej intensywnego wzrostu oraz wspomagają jej ukorzenienie.

Rodzaje nawozów

Nawozy stosowane w rolnictwie są ściśle związane z konkretną techniką nawożenia. Wszelkie granulaty stosuje się podczas nawożenie przedsiewnego jak i siewnego, zaś nawozy w formie płynnej są wykorzystywane w nawożeniu pogłównym oraz donasiennym, gdyż są szybciej przyswajane przez roślinę. Do najbardziej popularnych rodzajów nawozów należą:

  • nawozy mineralne (nazywane także sztucznymi), które dostarczają glebie podstawowych pierwiastków, takich jak fosfor, potas, azot, magnez, wapń oraz siarka i bor, gdzie każdy z nich wykazuje odrębne właściwości. Przykładowo, magnez wspomaga odporność oraz prawidłowy wzrost rośliny, zaś potas wpływa na większą masę zbóż;
  • nawozy naturalne to takie, które powstały na bazie odchodów zwierząt gospodarskich i są bogate w związki organiczne. Zalicza się do nich obornik, gnojówkę i gnojowicę (postać płynna), a także guano (odchody ptaków morskich). Wykazują one długotrwałe działanie oraz przyczyniają się do powstawania próchnicy;
  • nawozy organiczne składają się z resztek organicznych, takich jak kompost czy biohumus, który powstaie odchodów dżdżownicy.

Podsumowując:

Nawożenie ma znaczący wpływ na uprawy, dlatego jest bardzo ważnym zabiegiem agrotechnicznym, stosowanym nie tylko przy uprawie zbóż i owoców, ale także roślin ozdobnych i ogrodowych. Aby jednak przyniosło pożądane skutki, należy postępować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu, oraz pamiętać o wielu innych aspektach, poruszonych wyżej w niniejszym tekście.